Ekspert sistemlər/Ekspert sistemlərin yaradılması mərhələləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ekspert sistemlər

../

Mərhələlər:

  1. İdentifikasiya - problemin xarakterinın öyrənilməsi
  2. Konseptualizasiya - əsas anlayışların və onlar arası əlaqələrin müəyyən olunması
  3. Formalizasiya - biliklərin təsviri modelinin seçilməsi, qaydaların hazırlanması
  4. Reallaşma - Kompyuter proqramının işlənilməsi, nəticələrin təmini
  5. Eksperiment - Alınan nəticələrin adekvatlığının yoxlanılması.

1, 2 və 3-cü mərhələlər bilik mühəndisi, 4-cü mərhələ isə proqramşı tərəfindən icra olunur. Eksperiment mərhələsində ilk öncə proqramın düzgün işləməsi yoxlanılır və sonra eksperimentlər o vaxta qədər keçirilir ki, alınan nəticənin reallığa adekvatlığı ekspertləri qane etsin. İlk zamanlar bir ES-in yaranmasına 20-30 il tələb olunurdu. İndi isə bu sistemlərin yaradılmasını tezləşdirən üsullar, instrumental vəsitələr mövcuddur. Bu məqsədlə istifadə olunan instrumental vəsitələr bunlardır:

  1. Simvolik proqramlaşdırma dilləri: LİSP, İNTERLİSP, SMALLTALK;
  2. Bilik mühəndisliyi dilləri: OPS-5; LOOPS, proloq, KEŞ;
  3. ES layihəsini avtomatlaşdırmağa imkan verən sistemlər: KEE, ART, TETRESTAS, AGE, TİMM.