Elçin Süleymanov/Biblioqrafiya/Beynəlxalq ekspert heyəti olan databazalara daxil edilmiş elmi jurnallardakı məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Elçin Süleymanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Elçin Süleymanov, Füzuli Əliyev, "E‐COMMERCE AND PROBABLE EFFECTS ON AZERBAIJAN ECONOMY", Azərbaycan, Journal of Qafqaz University, Economics and Administration - 32, səhifə/səhifə aralığı: 98-104, Dek 2011, url: [1]
 2. Elchin Suleymanov, "Problems of development of mutual relation of Azerbaijan with the international financal organizations after independence", Ukrayna, Культура народов Причерноморья - 200, səhifə/səhifə aralığı: 64-68, Noy 2011, url: [2]
 3. Doç.Dr.Osman Nuri Arasla ortaq, "1929 VƏ 2008 BÖHRANLARININ MAKROİQTİSADİ SƏBƏB VƏ NƏTİCƏLƏR BAXIMINDAN MÜQAYİSƏSİ ", Azərbaycan, “Journal of Qafqaz Universityı” - 30, səhifə/səhifə aralığı: 45-63, Dek 2010, url: [3]
 4. Doç.Dr Osman Nuri Aras, Ayaz Zeynalovla birgə, "Analyzing and Valuing of the Existing Situation of Export and Import of Non-Oil Sector in the Azerbaijan Republic", Amerika Birləşmiş Ştatları, Social Science Research Network - 29, səhifə/səhifə aralığı: 50-60, İyn 2010, url: [4]
 5. Ayaz Zeynalovla birgə, "The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy", Amerika Birləşmiş Ştatları, Political Economy: International Political Economy eJournal - CMBO - 28, səhifə/səhifə aralığı: 111-120, Dek 2009, url: [5]
 6. Ayaz Zeynalovla birgə, "AZERBAYCAN EKONOMİSİNİN BAĞIMSIZLIK SONRASI MAKROEKONOMİK GÖSTERİCİLERİNİN EKONOMİK İSTİKRAR AÇISINDAN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ", Azərbaycan, “Journal of Qafqaz Universityı” - 26, səhifə/səhifə aralığı: 137-143, Okt 2009, url: [6]
 7. Elçin Süleymanov, "DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ ƏMƏKDAŞLIQ STRATEGİYASI ", Azərbaycan, “Journal of Qafqaz Universityı” - 22, səhifə/səhifə aralığı: 104-112, Noy 2008, url: [7]
 8. Elçin Süleymanov, "AZERBAYCANIN BAĞIMSIZLIK SONRASI SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE UYUM SÜRECİNDE İMF İLE İŞBİRLİYİ STRATEJİSİ ", Azərbaycan, \\\"Journal Of Qafqaz University\\\" - 24, 2008, səhifə/səhifə aralığı: 169-179, Apr 2008, url: [8]
 9. Elçin Süleymanov, "AZЕRBAYCAN’IN ULUSLARARASI MALİ KURUMLARLA İLİŞKİLERİ", Azərbaycan, \\\"Journal Of Qafqaz University" - 18, 2006, səhifə/səhifə aralığı: 121-126, Okt 2006, url: [9]
 10. Elchin Suleymanov, Osman Aras, "Common Currency and European Common Monetary System", Azərbaycan, journals.indexcopernicus.com - 16(16), səhifə/səhifə aralığı: 55-65, May 2005, url: [10]
 11. Dr.Osman Nuri Aras, Elçin Süleymanov, "AVROPA VALYUTA BİRLİYİNİN İQTİSADİ TƏSİRLƏRİ ", Azərbaycan, \\\"Journal Of Qafqaz University\\\" - 16, 2005, səhifə/səhifə aralığı: 1-10, Apr 2005, url: [11]
 12. Dr.Osman Nuri Aras, Elçin Süleymanov, "DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCANDA HƏYATA KEÇİRDİYİ İNFRASTRUKTUR LAYİHƏLƏRİ", Azərbaycan, \\\"Journal Of Qafqaz University\\\" - 15, 2005, səhifə/səhifə aralığı: 17-27, Apr 2005, url: [12]
 13. "AZERBAIJAN-IMF PARTNERSHIP AFTER THE INDEPENDENCE OF AZERBAIJAN", Azərbaycan, “Journal of Qafqaz Universityı” - No 9/2002, səhifə/səhifə aralığı: 190-196, Avq 2002, url: [13]
 14. Elçin Süleymanov, "MÜSTƏQİLLİK SONRASI AZƏRBAYCAN-DÜNYA BANKI MÜNASİBƏTLƏRİ ", Azərbaycan, \\\"Journal Of Qafqaz University\\\" - 10, 2002, səhifə/səhifə aralığı: 132-147, Apr 2002, url: [14]
 15. Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, CERGE-EI, Charles University Elvin Alirzayev, Qafqaz University, "The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy", ABŞ, səhifə/səhifə aralığı: 1-12, MACROECONOMICS: PRICES, BUSINESS FLUCTUATIONS, & CYCLES eJOURNAL Vol. 6, No. 5: Jan 11, 2013 - Yan 2013, url:[15]
 16. Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, CERGE-EI, Charles University Elvin Alirzayev, Qafqaz University, "The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 1-12, Macroeconomics: Prices, Business Fluctuations, & Cycles eJournal Vol 6, Issue 5, January 11, 2013 - Yan 2013 url:[16]
 17. Osman Nuri Aras, Fatih University - Department of International Trade Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, "Does Oil Income Impede Democratization in Muslim-Majority Countries?", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-24, Political Institutions: Non-Democratic Regimes eJournal - Yan 2013, [17]
 18. Osman Nuri Aras, Fatih University - Department of International Trade Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, "Does Oil Income Impede Democratization in Muslim-Majority Countries?", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 12-18, POLITICS & ENERGY eJOURNAL - Yan 2013, url:[18]
 19. Elchin Suleymanov. Ruslan Huseyinov, "International Students’ Contributions to Swedish Economy", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-26, International Finance eJournal Vol 4, Issue 180, December 17, 2012 - Dek 2012, url: [19]
 20. Fuzuli Aliyev, Qafqaz University, Qafqaz University Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance, "Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-24, GLOBAL BUSINESS ISSUES eJOURNAL Vol. 2, No. 220: Dec 19, 2012 - Dek 2012, url:[20]
 21. Elchin Suleymanov. Ruslan Huseyinov, "International Students’ Contributions to Swedish Economy", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-26, Labor: Supply & Demand eJournal Vol 4, Issue 120, December 18, 2012 - Dek 2012, url:[21]
 22. Fuzuli Aliyev, Qafqaz University, Qafqaz University Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance, "Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 34-46, Institutions & Transition Economics: Macroeconomic Issues eJournal - Dek 2012, url: [22]
 23. Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, CERGE-EI, Charles University Elvin Alirzayev, Qafqaz University, "The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy", Almaniya, səhifə/səhifə aralığı: 1-12, MACROECONOMICS: PRICES, BUSINESS FLUCTUATIONS, & CYCLES eJOURNAL Vol. 6, No. 5: Jan 11, 2013 - Yan 2013, url:[23]
 24. Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, CERGE-EI, Charles University Elvin Alirzayev, Qafqaz University, "The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 1-12, Macroeconomics: Prices, Business Fluctuations, & Cycles eJournal Vol 6, Issue 5, January 11, 2013 - Yan 2013, url: [24]
 25. Osman Nuri Aras, Fatih University - Department of International Trade Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, "Does Oil Income Impede Democratization in Muslim-Majority Countries?", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-24, Political Institutions: Non-Democratic Regimes eJournal - Yan 2013, url: [25]
 26. Osman Nuri Aras, Fatih University - Department of International Trade Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, "Does Oil Income Impede Democratization in Muslim-Majority Countries?", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 12-18, POLITICS & ENERGY eJOURNAL - Yan 2013, url:[26]
 27. Elchin Suleymanov. Ruslan Huseyinov, "International Students’ Contributions to Swedish Economy", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-26, International Finance eJournal Vol 4, Issue 180, December 17, 2012 - Dek 2012, url:[27]
 28. Fuzuli Aliyev, Qafqaz University, Qafqaz University Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance, "Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-24, GLOBAL BUSINESS ISSUES eJOURNAL Vol. 2, No. 220: Dec 19, 2012 - Dek 2012, url:[28]
 29. Elchin Suleymanov. Ruslan Huseyinov, "International Students’ Contributions to Swedish Economy", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-26, Labor: Supply & Demand eJournal Vol 4, Issue 120, December 18, 2012 - Dek 2012, url:[29]
 30. Fuzuli Aliyev, Qafqaz University, Qafqaz University Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance, "Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 34-46, Institutions & Transition Economics: Macroeconomic Issues eJournal - Dek 2012, url: [30]
 31. Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, CERGE-EI, Charles University Elvin Alirzayev, Qafqaz University, "The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy", Almaniya, səhifə/səhifə aralığı: 1-12, MACROECONOMICS: PRICES, BUSINESS FLUCTUATIONS, & CYCLES eJOURNAL Vol. 6, No. 5: Jan 11, 2013 - Yan 2013, url:[31]
 32. Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, CERGE-EI, Charles University Elvin Alirzayev, Qafqaz University, "The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 1-12, Macroeconomics: Prices, Business Fluctuations, & Cycles eJournal Vol 6, Issue 5, January 11, 2013 - Yan 2013, url: [32]
 33. Osman Nuri Aras, Fatih University - Department of International Trade Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, "Does Oil Income Impede Democratization in Muslim-Majority Countries?", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-24, Political Institutions: Non-Democratic Regimes eJournal - Yan 2013, url:[33]
 34. Osman Nuri Aras, Fatih University - Department of International Trade Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, "Does Oil Income Impede Democratization in Muslim-Majority Countries?", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 12-18, POLITICS & ENERGY eJOURNAL - Yan 2013, url: [34]
 35. Elchin Suleymanov. Ruslan Huseyinov, "International Students’ Contributions to Swedish Economy", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-26, International Finance eJournal Vol 4, Issue 180, December 17, 2012 - Dek 2012, [35]
 36. Fuzuli Aliyev, Qafqaz University, Qafqaz University Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance, "Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-24, GLOBAL BUSINESS ISSUES eJOURNAL Vol. 2, No. 220: Dec 19, 2012 - Dek 2012, url:[36]
 37. Elchin Suleymanov. Ruslan Huseyinov, "İnternational Students’ Contributions to Swedish Economy", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 17-26, Labor: Supply & Demand eJournal Vol 4, Issue 120, December 18, 2012 - Dek 2012 [37]
 38. Fuzuli Aliyev, Qafqaz University, Qafqaz University Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance, " Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis", Amerika Birləşmiş Ştatları, səhifə/səhifə aralığı: 34-46, Institutions & Transition Economics: Macroeconomic Issues eJournal - Dek 2012, url:[38]
 39. Osman Nuri Aras, Fatih University, Turkey Elçin Suleymanov, Qafqaz University, Azerbaijan. Ayaz Zeynalov, Qafqaz University, Azerbaijan., "“Does Oil Income Impede Democratization in Muslim–Majority Countries?”", Türkiye.INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITY STUDIES Vol 4, No 2, 2012 ISSN: 1309-8063 (Online) [39]
 40. Assoc. Prof. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin Süleymanov, Ruslan Huseynov "The Importance of Azerbaijan's Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy" International Journal of Business and Social Science Vol. 4 No. 6; June 2013 USA [40]
 41. Alirzayev E.V.Suleymanov E.B." Government Role Durıng The Global Fınancıal Crısıs "World Research Journal of Economics ISSN: 2277-6028, Volume 2, Issue 1, 2013, pp.-13-21. [41]
 42. Alirzayev E.Suleymanov E.B " ] Istituto Einaudi ,Banca d'Italia.Italy, http://www.istein.org/site-content/199-the-great-financial-crisis-of-2007-09/15494-government-role-during-the-global-financial-crisis.html
 43. Alirzayev E.Suleymanov E." Government Role Durıng The Global Fınancıal Crısıs", University Library of Munich, Germany. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/51592/20/MPRA_paper_51592.pdf
 44. Osman Nuri Aras, Fatih University, Turkey Elçin Suleymanov, Qafqaz University, Azerbaijan. Ayaz Zeynalov, Qafqaz University, Azerbaijan.Fakhri Hasanov:Problems Encountered during the Transition to Market Economy in Azerbaijan and Solution Attempts", Munich Personal RePEc Archive https://mpra.ub.uni muenchen.de/secure/50725/1/681.pdf
 45. Assoc. Prof. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin Süleymanov, Ruslan Huseynov "The Importance of Azerbaijan's Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy" University Library of Munich, Germany. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/50723/8/MPRA_paper_50723.pdf
 46. Assoc. Prof. Dr. Osman Nuri Aras, Elçin Süleymanov, Ruslan Huseynov "The Importance of Azerbaijan's Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy" http://econpapers.repec.org/paper/pramprapa/50723.htm
 47. Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, CERGE-EI, Charles University "The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy",http://connection.ebscohost.com/c/articles/67067914/qlobal-maliyy-b-hraninin-az-rbaycan-iqtisadiyyatina-t-siri
 48. Osman Nuri Aras, Fatih University, Turkey. Elçin Suleymanov, Qafqaz University, Fakhri Hasanov, Qafqaz University, Azerbaijan.Economıc and Strategıc Expectations from Trans Anatolıan Natural Gas Pipeline Project.University Library of Munich, Germany. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52187/1/MPRA_paper_52187.pdf
 49. Elchin Suleymanov, Qafqaz University - Department of Finance Ayaz Zeynalov, CERGE-EI, Charles University Elvin Alirzayev, Qafqaz University,THE ANALISIS OF IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON DEVELOPMENT AZERBAIJAN ECONOMY ,JOURNAL OF QAFQAZ UNIVERSITY- ECONOMICS AND ADMINISTRATION 2013.Volume 1,Number 1 Pages 114-123 [42]
 50. Suleymanov, E., and Yusifov, S., 2014. Problems Encountered during the Transition to Market Economy in Azerbaijan and Solution Attempts. Expert Journal of Economics, 2(2), pp. 45-54[43]
 51. Osman Nuri Aras, Fatih University, Turkey Elçin Suleymanov, Qafqaz University, Azerbaijan. Ayaz Zeynalov, CERGE-EI, Charles Üniversitesi, Prag/ ÇEK CUMHURİYETİ."THE IMPORTANCE OF COUNTRY ENERGY SOURCE REVENUES ON AZERBAIJAN'S AND THE EFFECTS ON NATIONAL ECONOMY",Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 2(2):Ss, 001-028 [44]
 52. Elçin Suleymanov, Qafqaz University, Azerbaijan.Fahri Hasanov.Qafqaz Universitesi, Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Azerbaycan.."IMPACT OF AZERBAIJAN INVESTMENT IN ENEGY SECTOR OF TURKEY ON ECONOMIC COLLABARATION OF THESE COUNTRIES ",Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 2(2): Ss, 73-100 [45]
 53. Elçin Suleymanov, Qafqaz University, Xətai Əliyev,Qafqaz Universiteti. Macroeconomic Analysis and Graphical Interpretation of Azerbaijan Economy in 1991-2012.Expert Journal of Economics.Volume 3, Issue 1. 2015 [46]
 54. Fakhri J. Hasanov, Cihan Bulut, Elchin Suleymanov, Do population age groups matter in the energy use of the oil-exporting countries? Economic Modelling ,Volume 54, April 2016, Pages 82–99 [47]
 55. Cihan Bulut, Fakhri J. Hasanov, Elchin Suleymanov, THE IMPACT OF AGE GROUPS OF POPULATION ON ENERGY USE IN THE CASE OF AZERBAIJAN Journal of Qafqaz Universiti Economics and Administration Number 2 , Volume 3 , December 2015 , Pages 111–119 [48]
 56. Elchin Suleymanov, Fakhri J. Hasanov, Osman Nuri Aras,Economic and Strategic Expectations from Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project Academic Journal of Economic Studies. Number 4 , Volume 2 , December 2016 , Pages 23–37 [49]
 57. Elchin Suleymanov, Fakhri J. Hasanov, Cihan Bulut,THE IMPACT OF THE OIL PRICE FLUCTUATIONS ON THE ECONOMIC POLICIESINTHE OIL-EXPORTING COUNTRIES OF THE FORMER SOVIET UNION. Alatoo Academic Studies. Qırğizistan. 2017;1(17):99-115[[50]
 58. Elchin Suleymanov, Fakhri J. Hasanov, Cihan Bulut,Review of energy-growth nexus: A panel analysis for ten Eurasian oil exporting countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews. İngiltərə. 2017;June(73):369-386,[[51]
 59. Elchin Suleymanov, The Impact of the Oil Price Fluctuations on the Agrarian Policy in Azerbaijan. Regional and International Cooperation in Central Asia and South Caucasus: Recent Developments in Agricultural Trade"AgEcon SearchbWaite Library, Dept. of Applied Economics University of Minnesota USA [[52]
 60. Elchin Suleymanov, Fakhri J. Hasanov, Cihan Bulut,Ceyhun Mıkayilov, Fizuli Aliyev,The Role of Oil Prices in Exchange Rate Movements: The CIS Oil Exporters. Economies MDPI. 2017;5.13,Basel Switzerland [[53]
 61. Elchin Suleymanov, Farhad Rahmanov, Anar Eminov,The Impact of the Oil Price Fluctuations on the Agrarian Policy in AzerbaijanAcademic Journal of Economic Studies Vol. 3, No. 2, June 2017, pp. 88–96 ,[[54]
 62. Nurtaj Vidadili, Elchin Suleymanov, Cihan Bulut,Ceyhun Mahmudov, Transition to renewable energy and sustainable energy development in Azerbaijan. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS. İngiltərə. 2017(80):1153–1161 [[55]