Eldəniz Məmmədov/Biblioqrafiya/Monoqrafiya

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
←... Eldəniz Məmmədov/Biblioqrafiya

...→
Sister Projects. Həmçinin baxın: Şəkilləri •

Məmmədov E.E. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının dövri mətbuat fondu: tarixi, müasir vəziyyəti, oxuculara xidmət və inkişaf perspektivləri (1923-2007-ci illər): Monoqrafiya / E.E.Məmmədov; Elmi redaktor: t.ü.e.d., prof. A.A.Xələfov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADMİU. Bakı: Mütərcim, 2018, 256 s., ISBN: 978-9952-28-402-7.