Məzmuna keç

Fəridə Tatardar/Biblioqrafiya/Azərbaycanda dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Fəridə Tatardar/Biblioqrafiya

../

1. F.N. Tatardar, G.G. Aliyev,I.S.Sultanahmedova, A.A. Mehdili. "New Technologies Of The Nano-Particle Immobilization In The Polymer Solutions For Preparation Of The Polymer Nanocomposites". //Azerbaijan journal of Physics, V. XVI, number 2, Series; En, June, 2010, р.38-41.

2. Ф.Н.Татардар, М.К. Керимов, А.А. Байрамов, А.А. Мехтили, Г.Х. Кулиева, И.Н.Оруджев,И.С.Рамазанова. "Новая технология иммобилизации наночастиц в гибридном пьезоэлектрическом композите и диагностирование наноструктурирования полимерной фазы". //AMEA-nın məruzələri,2011, c.LXVII, №1,с.63-73.

3. Ф.Н.Татардар, М.К. Керимов, М.А. Курбанов, А.А. Байрамов, А.А. Мехтили, Г.Х. Кулиева, И.С. Рамазанова, У.В. Юсифовa. "Пьезоэлектрические материалы на основе гибрида матричных нано- и микропьезоэлектрических композитов". //AMEA-nın məruzələri.2011, cild LXVII, № 2, s. 39 – 50.

4. F.N. Tatardar, A.A.Baymanov, F.F. Yahyayev, A.F. Nuraliyev, A.A. Dadasgov, B. Kh. Khudayarov. "Ultradisperse state of polymer phase as stabilizer in nanosized BaTiO3 and polar and nonpolar polymer composities". //Azerbaijan Journal of Physics, Fizika, v.XX, n 1, Section: En, April, 2014, p.55-59.

5.М.А.Гурбанов, З.А. Дадашев, И.С.Рамазанова, А.А.Байрамов, Э.Г.Гашимов."Электретный композит полимер-сегнетопьезокерамика как источник энергии". //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasinin Xəbərləri Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya XXXVI, 2015, №5, c.100-105.