Fərman Qasımov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Fərman Qasımov/Biblioqrafiya

../
  1. Методы государственного регулирования естественных монополий в условиях инновационного развития // «Инновационное общество – новая историческая эпоха цивилизационного развития» Сборник научных трудов. Саратов, 2009.
  2. Azərbaycanda dövlət innovasiya siyasəti // AMEA Xəbərləri. Elm və İnnovasiya seriyası, 2010, №3(4).
  3. Государственная инновационная политика Азербайджанской Республики // журнал «Наука и инновации», сентябрь 2011