Fərman Qasımov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Fərman Qasımov/Biblioqrafiya

../
  1. Классификация и кодирование информации. Баку, 1979
  2. Elmi-tədqiqat işlərinin qiymətləndirilməsinin və idarə olunmasının informasiya təminatı sistemi. (müştərək).Bakı,2005
  3. Sahibkarlığın əsasları. (müştərək). Bakı,2008
  4. İnnovasiyalar: yaranması, yayılması və inkişaf perspektivləri. Bakı: Elm, 2009, 416 s.
  5. Azərbaycanda təbii inhisarçılıq sferasında innovasiya fəaliyyəti. Bakı, 2010, 356 s.
  6. İqtisadi terminlər tezaurusu. Bakı, 2011
  7. Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin innovasiya yönümlüyünün müəyyən edilməsi üçün müstəqil ekspertizanın aparılması. Bakı, 2012