Məzmuna keç

Fərqanə Abdullayeva/Biblioqrafiya/Konfrans məruzələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Fərqanə Abdullayeva/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • F.C. Abdullayeva, Kloud Kompyutinq Mühitində Təhlükəsizlik Problemlərinin Analizi // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, II Respublika Elmi Konfransın Materialları, Sumqayıt, 2012, s. 160-162.
 • F.C. Abdullayeva, Fərdi məlumatların Wikileaks-yönümlü sosila mühitlərə sızma risklərinin idarə olunmas ı// İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013. s. 75-78.
 • R.M. Alguliev, F.J. Abdullaeva, Identity management based security architecture of cloud computing on multi-agent systems // IEEE third International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2013), London, UK, August 29-31, 2013, pp. 123-126.
 • R.M. Alguliyev, F.J. Abdullayeva, Development of risk factor management method for federation of clouds// The IEEE International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE 2014), 3-7 noyabr, 2014, Vienna, Austria, pp. 24-29.
 • F.C. Abdullayeva, Elektron dövlət və bulud texnologiyaları // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4-5 dekabr, 2014-cü il.
 • R. M. Əliquliyev, F.C. Abdullayeva, Virtual məkanda informasiya resursları üzərində vərəsəlik hüquqlarının təmin olunması problemləri onların həlli yolları // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş "İnformasiya təklükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı", 2015, s. 38-41.
 • R.M. Aliguliyev, F.J. Abdullayeva, Development of novel robust reputation evaluation method for dynamic federation of clouds //International Conference on “New trends in multidisciplinary research and practice – NTMRP, 2015”, Istanbul, Turkey, November 4-5th, 2015.
 • R. M. Əliquliyev, F.C. Abdullayeva, Fərdi tibbi məlumatların on-line mühitdə təhlükəsizliyi problemləri // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016-cı il, s. 104-109
 • R. M. Əliquliyev, F.C. Abdullayeva, Elektron sağlamlıq kartlarının buludlaşması məsələləri // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016-cı il, s. 44-48.
 • R. M. Əliquliyev, F.C. Abdullayeva, Elektron Kitabxanalarda Bulud Texnologiyalarının Tətbiqi Problemləri, Tələbləri, Əsas Kriteriyaları // “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı Bakı, 15 aprel 2016-cı il, s. 134-137.
 • F.C. Abdullayeva,Bulud Test Mühitlərinin Böyük Verilənlərin Emalında Reallaşma İmkanlarının Tədqiqi və Analizi // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı şəhəri, 25 fevral 2016-cı il, s. 43-45.
 • F.C. Abdullayeva, CPTrustworthiness: New Robust Model for Trust Evaluation in Cloud Computing // IEEE 10th international conference on Application of information and communication technologies (AICT2016 ), pp. 482-487.
 • Алыгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Абдуллаева Ф.Д., Обнаружение аномалий в облачных Big Data данных // XIII международная научно-техническая конференция, Курск, Распознавание — 2017, c. 35-37.
 • F.C. Abdullayeva, Bulud infrastrukturunda yükün proqnozlaşdırılması üsulu // Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri, I respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017-ci il
 • R. M. Əliquliyev,R. M. Alıquliyev,F.C. Abdullayeva,Bulud İnfrastrukturunun Keyfiyyət Göstəricilərində Anomaliyaların Real Zamanda Aşkarlanması Metodu, “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017-ci il
 • F.C. Abdullayeva, Proqram Məhsullarında Xətaların Aşkarlanması Metodu // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017-ci il
 • F.C. Abdullayeva,Böyük verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu // "İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı" , 14 may 2015-ci il
 • R.M. Alguliyev, F.J. Abdullayeva, Web application anomaly detection based on logistic regression // Optoelectronic equipment and devices in systems of pattern recognition, image and symbol information processing, "Recognition — 2018", XIV International scientific conference, 24-28 September 2018, Russia, Kursk.
 • Y.N Imamverdiyev, F.J. Abdullayeva, Oil production prediction using well test data // Optoelectronic equipment and devices in systems of pattern recognition, image and symbol information processing, "Recognition — 2018", XIV International scientific conference, 24-28 September 2018, Russia, Kursk.