Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya

../
  1. E.Ç.Məmmədov, N.T.Ismayılova, F.Ş.Əsgərov. Müasir elektron kitabxanalarda onlayn sosial şəbəkə texnologiyalarının tətbiqi mexanizmləri. Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya. 2014. N-2. s. 62-73.
  2. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. “Yırtıcı” jurnalları xarakterizə edən xüsusiyyətlərin identifikasiyası. İnformasiya cəmiyyəti problemləri jurnalı. 2018. N-2. s. 97-106.
  3. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Plagiatlıq və onunla mübarizə vasitələri: antiplagiat sistemləri. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalı. 2019. N 2. s. 94-101.
  4. F.Ş.Əsgərov, R.Ş.Həsənova. Kitabxana İdarəetmə Sistemlərinin mövcud vəziyyəti və problemləri. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalı. 2020. N 1. s. 128–133.
  5. R.M.Əliquliyev, R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. İnternet mühitində “Yırtıcı” jurnalları avtomatik təyin edən antiyırtıcı sistemin yaradılması konsepsiyası. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2020. N 1.s. 96–102.
  6. R.S.Hasanova, F.S.Asgarov. Conception of creating the national anti-plagiarism service in Azerbaijan. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2021. N 1. pp. 88-93.
  7. F.S.Asgarov. Journalology – academic publishing process. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2022. N: 1. p. 43-48.