Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya

../
  1. E.Ç.Məmmədov, N.T.Ismayılova, F.Ş.Əsgərov. Müasir elektron kitabxanalarda onlayn sosial şəbəkə texnologiyalarının tətbiqi mexanizmləri. Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya. 2014. N-2. s. 62-73.
  2. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. “Yırtıcı” jurnalları xarakterizə edən xüsusiyyətlərin identifikasiyası. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2018. N-2. s. 97-106.