Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
  1. E.Ç.Məmmədov, N.T.Ismayılova, F.Ş.Əsgərov. Müasir elektron kitabxanalarda onlayn sosial şəbəkə texnologiyalarının tətbiqi mexanizmləri. Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya. 2014. N-2. s. 62-73.
  2. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. “Yırtıcı” jurnalları xarakterizə edən xüsusiyyətlərin identifikasiyası. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2018. N-2. s. 97-106.