Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya

../
  1. M.T.Səidova, F.Ş.Əsgərov. Elektron kitabxanalarda tətbiq olunan müasir texnologiyalar. E-kitabxanaların formalaşması problemləri, respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016. s. 149-150.
  2. M.T.Səidova, N.T.Ismayılova, R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri III respublika elmi-praktiki seminarı. Bakı, 2017. S.80-82.
  3. F.Ş.Əsgərov. E-kitabxanalarda tətbiq olunan proqram vasitələrinin analizi: üstünlükləri və çatışmazlıqları. Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı. Bakı, 2017. s. 213-214.
  4. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Plagiatlığın növləri və ondan qorunmağın üsulları. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı, 2018. s. 221-223.
  5. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. İnternet mühitdə “yırtıcı” jurnalların avtomatik tanınması üçün intellektual sistemin yaradılmasının konseptual əsasları haqqında. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı, 2018. s. 165-168.