Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya

../
  1. M.T.Səidova, F.Ş.Əsgərov. Elektron kitabxanalarda tətbiq olunan müasir texnologiyalar. E-kitabxanaların formalaşması problemləri, respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016. s. 149-150.
  2. M.T.Səidova, N.T.Ismayılova, R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri III respublika elmi-praktiki seminarı. Bakı, 2017. S.80-82.
  3. F.Ş.Əsgərov. E-kitabxanalarda tətbiq olunan proqram vasitələrinin analizi: üstünlükləri və çatışmazlıqları. Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı. Bakı, 2017. s. 213-214.
  4. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Plagiatlığın növləri və ondan qorunmağın üsulları. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı, 2018. s. 221-223.
  5. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. İnternet mühitdə “yırtıcı” jurnalların avtomatik tanınması üçün intellektual sistemin yaradılmasının konseptual əsasları haqqında. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı, 2018. s. 165-168.
  6. F.Ş.Əsgərov, R.Ş.Həsənova. Elektron kitabxanalarda fərdi məlumatların təhlükəsizliyi məsələləri. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri. V respublika konfransı. Bakı, 2019. s. 150-152.
  7. R.Ş.Həsənova., F.Ş. Əsgərov. Milli antiplagiat xidməti: nəticələrin təqdim edilməsi. Azərbaycan Respublikasının suverənliyinin,müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün konstitusiya əsasları adlı respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2021. s. 961-970.
  8. Ф.Ш.Аскеров, Р.Ш.Гасанова. Об идентификаторе цифрового объекта и его услугах. Х Международная научно-техническая конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» РИНТИ-2021, Minsk, 2021. c. 206-209.
  9. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Təhsildə elmmetrik tədqiqatlar. Təhsildə rəqəmsallaşdırma: elektron təhsil və informasiya cəmiyyəti. Respublika elmi konfransı. Naxçıvan, 2021. s. 146-155.