Məzmuna keç

Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Firudin Əsgərov/Biblioqrafiya

../
 1. M.T.Səidova, F.Ş.Əsgərov. Elektron kitabxanalarda tətbiq olunan müasir texnologiyalar. E-kitabxanaların formalaşması problemləri, respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016. s. 149-150.
 2. M.T.Səidova, N.T.Ismayılova, R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri III respublika elmi-praktiki seminarı. Bakı, 2017. S.80-82.
 3. F.Ş.Əsgərov. E-kitabxanalarda tətbiq olunan proqram vasitələrinin analizi: üstünlükləri və çatışmazlıqları. Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı. Bakı, 2017. s. 213-214.
 4. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Plagiatlığın növləri və ondan qorunmağın üsulları. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı, 2018. s. 221-223.
 5. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. İnternet mühitdə “yırtıcı” jurnalların avtomatik tanınması üçün intellektual sistemin yaradılmasının konseptual əsasları haqqında. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı, 2018. s. 165-168.
 6. F.Ş.Əsgərov, R.Ş.Həsənova. Elektron kitabxanalarda fərdi məlumatların təhlükəsizliyi məsələləri. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri. V respublika konfransı. Bakı, 2019. s. 150-152.
 7. R.Ş.Həsənova., F.Ş. Əsgərov. Milli antiplagiat xidməti: nəticələrin təqdim edilməsi. Azərbaycan Respublikasının suverənliyinin,müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün konstitusiya əsasları adlı respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2021. s. 961-970.
 8. Ф.Ш.Аскеров, Р.Ш.Гасанова. Об идентификаторе цифрового объекта и его услугах. Х Международная научно-техническая конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» РИНТИ-2021, Minsk, 2021. c. 206-209.
 9. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Təhsildə elmmetrik tədqiqatlar. Təhsildə rəqəmsallaşdırma: elektron təhsil və informasiya cəmiyyəti. Respublika elmi konfransı. Naxçıvan, 2021. s. 146-155.
 10. F.Ş.Əsgərov, R.Ş.Həsənova. Jurnalların qiymətləndirilməsi məsələləri. Elektroenergetikanın müasir problemləri və inkişaf perspektivləri. Bakı, 2022.s. 649-652.
 11. М.Т.Саидова, Р.Ш.Гасанова, Ф.Ш.Аскеров. Вопросы проверки мультимедийного контента в системах антиплагиата. ХХI Международная научно-техническая конференция Развитие Информатизации И Государственной Системы Научно-Технической Информации. Минск, 2022. c. 208-210.
 12. M.Т.Саидова, Р.Ш.Гасанова, Ф.Ш.Аскеров. Анализ методов идентификации фейковых журналов. XVII Международной научно-технической конференции "Oптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов и обработки изображений" (Распознавание – 2023). Kursk, 2023. c. 204-206.