Məzmuna keç

Firudin Tərlan oğlu Ağayev/Biblioqrafiya/Konfrans məruzələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Firudin Tərlan oğlu Ağayev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 • F.T.Ağayev, G.A.Məmmədova Big Data в электронном образовании: большие возможности и большие рискиб "Big Data": imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri" I respublika elmi-praktiki konfransı , 25 fevral 2016, s.191-193
 • F. Ağayev, G. Məmmədova “Big Data в Электронном Образовании: Большие Возможности и Большие Риски”,, səh. 191-193. “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı şəhəri, 25 fevral 2016-cı il
 • G. Məmmədova, A. Məmmədova,E. Ələsgərova, C. Bağırova, “Медицинская информатика» в ведущих университетах мира”, “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016-cı il, səh.255-257.
 • F. Ağayev, A.Ağabeyli “Особенности Подготовки Специалистов в Области Медицинской Информатики”,,“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016-cı il, səh.230-232.
 • F. Ağayev “Beynəlxalq Elm və Texnologiya Konfransı” Türk dünyasında informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin hazırlanması sahəsində əməkdaşlıq” mövzusunda məruzə Türkiyə, Ankara, Yeni Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, 3-6 oktyabr 2016
 • Firudin Ağayev, Gülarə Məmmədova, Esmira Ələsgərova “Elektron təhsildə bulud texnologiyalarinin tətbiqi məsələləri” Sumqayıt konfrans “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyalari” III Respublika Elmi Konfransi, 15-16 dekabr 2016
 • Ф.Т. Агаев, Г.А.Мамедова, Р.Т. Меликова, Л.А.Зейналова “Современные технологии электронного образования” «Elektron imza İnformasiya Cəmiyyətinin 18 (Elektron hökumətin) vacib atributudur: Elektron imza tətbiqinin üstünlükləri və aktual problemləri» mövzusunda Respublika ElmiPraktiki konfransı 18-19 aprel 2017-ci il, AzTU, Bakı
 • Ağayev F.T., Məmmədova G.A., Məcidova T.A. “Elektron təhsildə beynəlxalq standartlarin araşdirilmasi” «Elektron imza İnformasiya Cəmiyyətinin 18 (Elektron hökumətin) vacib atributudur: Elektron imza tətbiqinin üstünlükləri və aktual problemləri» mövzusunda Respublika ElmiPraktiki konfransı 18-19 aprel 2017-ci il, AzTU, Bakı
 • Ağayev F.T., Məmmədova G.A., Bağırova C.R., Ələsgərova E.R. “Elektron təhsildə adaptiv texnologiyalarinin tədbiqi məsələləri” «Elektron imza İnformasiya Cəmiyyətinin 18 (Elektron hökumətin) vacib atributudur: Elektron imza tətbiqinin üstünlükləri və aktual problemləri» mövzusunda Respublika ElmiPraktiki konfransı 18-19 aprel 2017-ci il, AzTU, Bakı
 • Ф.Т. Агаев, Г.А.Мамедова, Р.Т. Меликова, Л.А.Зейналова “Методологические основы разработки образовательных программ по программной инженерии” “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017-cı il
 • Firudin Ağayev, Gülarə Məmmədova, Esmira Ələsgərova “Bulud texnologiyası əsasında elektron təhsilin proqram təminatının araşdırılması” “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017-cı il
 • Мамедова Г.А., Агаев F.Т., Зейналова Л.А. «Использование социальных сетей для персонализации электронного образования» “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2018
 • Агаев Ф.Т., Мамедова Г.А. , Меликова Р.Т. «Улучшение качества содержания электронного курса с использованием метода анализа иерархий» “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2018
 • Ağayev F.T., Ələsgərova E.R., Məmmədova G.A. «Bulud texnologiyasi əsasinda təhsil kontentlərinin formalaşmasi məsələləri» “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2018
 • Ağayev F.T., Məmmədova G.A., Məcidova T.A. «Xarici ölkələrdə mövcud olan tədrisin idarə edilməsi sistemlərinin (lms) imkanlari haqqinda» “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2018
 • Məmmədova G.A., Bağırova C.R. «Elektron təhsildə adaptiv texnologiyalarinin müqaisəli təhlili» “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2018
 • Ağayev F.T., Məcidova T.A. «Elektron təhsildə kontentin idarə edilməsi məsələləri», Beynəlxalq konfrans, Bakı şəh, Texniki Universitet, 2-4 may 2019 il.
 • Ağayev F.T., Məmmədova G.A., Ələsgərova E.R. Bulud texnologiyasi əsasinda inklüziv təhsil kontentlərinin formalaşmasi, Beynəlxalq konfrans, Bakı şəh, Texniki Universitet, 2-4 may 2019 il.
 • Məmmədova G.A., Zeynalova L.Ə. Sosial şəbəkələrdə elektron inklyuziv təhsilin tədbiqi məsələlər, Beynəlxalq konfrans, Bakı şəh, Texniki Universitet, 2-4 may 2019 il.
 • Агаев Ф.Т., Мамедова Г.А., Меликова Р.Т. Применение методов data mining для улучшения качества образовательной программы ИКТ специальностей вузов Aзербайджана, Beynəlxalq konfrans, Bakı şəh, Texniki Universitet, 2-4 may 2019 il.
 • Мамедова Г.А., Зейналова Л.А. Использование социальных сетей для персонализации электронного образования, Beynəlxalq konfrans, Bakı şəh, Texniki Universitet, 2-4 may 2019 il.