Folklor/Biblioqrafiya

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
 1. Azərbaycan folklor antologiyası. Ağbaba folkloru (toplayan: S.Ağbabalı) III kitab. Bakı: 1997.
 2. Azərbaycan folklor antologiyası. Ağbaba folkloru (toplayanlar: H.İsmayılov, T.Qurbanov) VIII kitab. Bakı: Səda, 2003.
 3. A.Ağbaba. Folklorumuz və taleyimiz. Bakı: Nurlan, 2007.
 4. M.Cəfərli. Folklorun milli düşüncədə yeri və rolu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı: Səda, 2004.
 5. Yardımlı folklor örnəkləri, I kitab. Bakı: 2014.
 6. Seyfəddin Qəniyev. Şirvan folklor mühiti. Bakı: Ozan, 1997.
 7. Seyfəddin Qəniyev. Şirvan folklor mühitinin səciyyəli xüsusiyyətləri. ADPU, Şamaxı filialı, IV-V elmi konfrans materialları, Bakı, 1996.
 8. Seyfəddin Qəniyev. Şirvan folklorunda qədim janrlar. N.Tusi ad. ADPU, Şamaxı fil., IV-V konfrans materialları, Bakı, 1996.
 9. Seyfəddin Qəniyev. Şirvan folklor öməkləri. Pedaqoji Universitet xəb., N22, Bakı, 1996.
 10. Seyfəddin Qəniyev. Folklorda yadelli işğalçılara qarşı mübarizənin tərənnümü. N.Tusi adına ADPU, Şamaxı filialı VI elmi konfrans, Bakı, 1997.
 11. Seyfəddin Qəniyev. Şirvan folklor mühiti və tərəkəmə dünyası. ADPU, Şamaxı fılialı, VII elmi konf. materialları, Bakı, 1998, s. 8-12.
 12. Seyfəddin Qəniyev. Şirvan folklornun regional mühitinin nəzəri mənzərəsi. Az. Şif. Xalq ədəbiyyatı əs. tədqiqat XII, Bakı, 2002.
 13. Seyfəddin Qəniyev. Şirvan folklorundan seçmələr. “Dədə Qorqud” jumalı, Bakı, 2004, № 2

Həmçinin bax[redaktə]