Hülakü dövləti/İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Hülakü dövləti

../
  1. Z.M.Bünyadovun və Y.B.Yusifovun redaktəsilə “ Azərbaycan Tarixi I cild ”. Bakı – 2011
  2. İsmayıl Məmmədov “Azərbaycan Tarixi”. Bakı - 2005
  3. Qabil Əliyev “Qafqaz Tarixi”. Bakı - 2009 4. Süleyman Əliyarlı “Azərbaycan Tarixi”. Bakı - 1996