Hümbət Hümbətov/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Hümbət Hümbətov/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  1. Texniki bitkilər (Dərslik). Bakı, “Aytac”, 2010, 415 s. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.)
  2. Həna (Lawsonia) (Monoqrafiya). Gəncə, ADAU-nun nəşriyyatı, 2011, 145 s.
  3. Pambıq lifinin texnologiyası (Dərs vəsaiti). Bakı, “Nurlan”, 2012, 230 s. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.)
  4. Basma (İndigofera) (Monoqrafiya). Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, 82 s.
  5. Yem otları (Dərs vəsaiti). Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, (Həmmüəllif: Hüseynov A. R)
  6. Şirəli yem bitkiləri (Dərs vəsaiti). Bakı, “Nurlan”, 2013. (Həmmüəlliflər: Şabanov M. C., Verdiyeva R. C.)
  7. Şəkərli və nişastalı bitkilər (Dərs vəsaiti). Bakı, “Elm və təhsil”, 2014. (Həmmüəlliflər: Məmmədov V. Ə. Qəbilov M. Y.)
  8. Lifli bitkilər (Dərs vəsaiti). Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyat poliqrafiya MMC, 2015, 216 s.
  9. Yağlı və efir yağlı bitkilər, Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyat poliqrafiya MMC, 2016, 248 s. (Həmmüəlliflər: Bəşirov V. V., Mohumayev V. R.)
  10. Şəkər çuğunduru (dərs vəsaiti) Gəncə, “Star” 2019, 104 s. (Həmmüəlliflər: Babazadə A. R.)