Hümbət Hümbətov/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Hümbət Hümbətov/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Texniki bitkilər (Dərslik). Bakı, “Aytac”, 2010, 415 s. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.)
 2. Həna (Lawsonia) (Monoqrafiya). Gəncə, ADAU-nun nəşriyyatı, 2011, 145 s.
 3. Pambıq lifinin texnologiyası (Dərs vəsaiti). Bakı, “Nurlan”, 2012, 230 s. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.)
 4. Basma (İndigofera) (Monoqrafiya). Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, 82 s.
 5. Yem otları (Dərs vəsaiti). Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 184 s.(Həmmüəllif: Hüseynov A. R)
 6. Şirəli yem bitkiləri (Dərs vəsaiti). Bakı, “Nurlan”, 2013. 152 s.(Həmmüəlliflər: Şabanov M. C., Verdiyeva R. C.)
 7. Şəkərli və nişastalı bitkilər (Dərs vəsaiti). Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 328 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov V. Ə. Qəbilov M. Y.)
 8. Lifli bitkilər (Dərs vəsaiti). Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyat poliqrafiya MMC, 2015, 216 s.
 9. Yağlı və efir yağlı bitkilər(dərs vəsaiti), Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyat poliqrafiya MMC, 2016, 248 s. (Həmmüəlliflər: Bəşirov V. V., Mohumayev V. R.)
 10. Şəkər çuğunduru (dərs vəsaiti) Gəncə, “Star” 2019, 104 s. (Həmmüəlliflər: Babazadə A. R.)
 11. Yem istehsalı (dərs vəsaiti) Gəncə, “Star” 2020, 480 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q. Y., Hüseynov A. R., Məmmədov V. Ə.)
 12. Yem otlarının toxumçuluğu (dərs vəsaiti)# Gəncə, “Star” 2023, 96 s. (Həmmüəlliflər: Xəlilov X. Q., Babazadə A. R.)
 13. Bitkiçiliyin nəzəri əsasları (dərslik).Bakı, “Elm və Təhsil”, 2023, 204 s. (Həmmüəlliflər: Məmmədov Q. Y., Nəzərəliyeva E. H)
 14. Hidroponika (Tövsiyə) Bakı, “Elm və Təhsil”, 2024, 296 s. (Həmmüəllif: Hüseynov N. V.)