Məzmuna keç

Həmidə Qayıbova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Həmidə Qayıbova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  1. Sarkosporidilərin (Sarcocystis, Sporozoa, Apicomplexa) iki növündə əzələ sistalarında maddələrin ötürülməsinin yolları // Sitologiya, 1993, t.35, №4, с.134 -138. (А.İ. Radcenko ilə birgə), (rus dilində).
  2. Azərbaycan heyvanlar aləmi I cildində fəsil: «İbtidailər Yarımaləmi – Protozoa». s.5-11. «Apikompleksa– Apicomplexa tipi». s. 36-67.Bakı, Elm,1995. (M.Ə.Musayev ilə birgə) (rus dilində).
  3. Buynuzlu heyvanların sarkosporidilərlə yoluxması və parazitlərin növ tərkibinin dəqiqləşdirilməsi problemləri // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası. 2001, №1-3, s. 74-85. (rus dilində).
  4. Azərbaycanda heyvanların kriptosporidiləri (Cryptosporidium, Coccidia, Apicomplexa) və onların növlərinin identifikasiyasına yanaşmanın müasir şərhi // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası. 2004, №3-4, s. 102-118. (rus dilində).
  5. Azərbaycanın su hövzələrində göl qurbağalarının Pelophylax ridibundus qan parazitləri // V.N.Karazin adına Xarkov Milli Universitetinin Xəbərləri. Biologiya seriyası, 2010, buraxılış 12, №920, s. 54-60 (S.O. Mamedova ilə birgə) (rus dilində)