Habil Əliyev/Biblioqrafiya/Haqqında yazılanlar

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Habil Əliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. Ağsəs, Q. Dörd sim: [Xalq artisti haqqında] //525-ci qəzet.- 2015.- 12 sentyabr.- S.16.
 2. Çobanoğlu, F. Bir kaman əfsanəsi...Nəsimi üsyanı, Vaqif nəvasi... //Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 12 sentyabr.- S.7.
 3. Görkəmli sənətkar Habil Əliyev son mənzilə yola salınıb //Azərbaycan.- 2015.- 10 sentyabr.- S.4.
 4. Habil Əliyevi itirdik... //Ekspress.- 2015.- 10 sentyabr.- S.9.
 5. Habil Mustafa oğlu Əliyev //Azərbaycan.- 2015.- 10 sentyabr.- S.4.
 6. Hüseynov, R. Habil Kamanla sərtləşmə //525-ci qəzet.- 2015.- 9 sentyabr.- S.7.
 7. Hüseynov, R. Özü getdi, xoş xatirələri qaldı: Xalq artisti Habil Əliyev Fəxri xiyabanda dəfn olundu //Üç nöqtə qəzet.- 2015.- 9 sentyabr.- S.13.
 8. “Habil Əliyev İranda da sevilən bir sənət adamı idi” //Mədəniyyət.- 2015.- 11 sentyabr.- S.4.
 9. Habil Mustafa oğlu Əliyev: [vəfatı ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2015.- 11 sentyabr S.4.
 10. Nizamiqızı, H. Gün gəldi və kaman susdu...: Böyük sənətkar, unudulmaz ifaçı Habil Əliyev ömrünün 89-cu ilində əbədiyyətə qovuşdu //Mədəniyyət.- 2015.- 11 sentyabr.- S.5.
 11. Rəis, X. Kamançanın sonuncu simi qırıldı...: Görkəmli sənətkar, Xalq artisti Habil Əliyev son mənzilə yola salındı //Kaspi.- 2015.- 10 sentyabr.- S.12; Ədalət. - 2015.- 10 sentyabr.- S.4; Palitra.- 2015.- 10 sentyabr.- S.13.
 12. Vahabzadə, İ. Kamançanın dəfni //525-ci qəzet.- 2015.- 24 sentyabr.- S.7.