Məzmuna keç

Hacı Həsənov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Hacı Həsənov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. 4 cild. - Bakı, «Elm», 2000, 33.2 c.v. Məsul redaktorun müavini; həmmüəllif.
 2. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. 5 cild. - Bakı, «Elm», 2001, 42 c.v. Məsul redaktorun müavini; həmmüəllif.
 3. M.Ə.İsmayılov. - «GAH» seriyasından «M.Ə.İsmayılov» kitabının 1 hissəsi, Bakı, «Elm», 1999, - 1 ç.v.
 4. Vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın əsasları. Bakı,1998, Həmmüəllif, - 1.7 ç. v.
 5. Yeni tarix. I hissə. 9 sinif üçün dərs vəsaiti. Bakı, «Çıraq», 2001, - 15 ç.v. Həmmüəllif.
 6. Из истории североазербайджанской деревни в конце XIX – начале ХХ вв. – Б., 2007, 14 п.л.
 7. İrəvan xanlığının tarixi. Bakı. Təhsil. 2009. Həmmüəllif.
 8. Братьев Нобелей -130. Баку, 2009.
 9. Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı, 2013, səh. (həmmüəllif)
 10. Gubadly the ancient Azerbaijani land Zangazurs gateway. Baku, Turxan, 2013 (həmmüəllif).
 11. Губадлы. Ворота древней Азербайджанской земли Зангезура. Баку, Турхан, 2013 (həmmüəllif)