Hatəm Cabbarlı/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Hatəm Cabbarlı/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  1. Ermenistan Cumhuriyeti’nin Etnik Yapisi ve İzlediği Politika, "Yeni Türkiye" jurnalı, Eylül-Aralık 2014, Yıl 20, Sayı 64, ss. 3261-3273
  2. Azerbaycan’ın Ulusal Güvenlik Sorunları, "Yeni Türkiye" jurnalının 54/2013 sayı
  3. Ermeni Siyasal Düşüncesinde Terörizm, ERMENİ ARAŞTIRMALARI, Dört Aylık, Tarih, Politika ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2013, Sayı 45
  4. Azerbaijan Caught in the America-Iran Crisis: ‘A Close Neighbour’ or ‘a Distant Ally’?, Centre for Policy Analysis and Research on Turkey, London, 12 aprel 2012[1]
  5. A New Gordian Knot In South Caucasus, Eurasia Critic jurnalı, Volum III, ISSUE 7, pp.. 30-35, Noyabr 2010
  6. Ermenistan’ın Halk Ayaklanması Paranoyası ve Erivan-Moskova Askeri Anlaşması, 21. Yüz yil jurnalı, sayı 22, Oktyabr 2010.
  7. Cooperation Confined to Caucasus: Azerbaijan-Us Relations, Eurasia Critic jurnalı, Volum III, ISSUE 3, pp.. 42-49, İyun 2010.

8) Azerbaycan Dış Politikası’nın Temel Özellikleri (1991-2009) adlı məqaləsi 21. Yüzyıl jurnalının yanvar-iyun 2009 tarixli 8-9-cu sayında dərc edilmişdir.

9) Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde peynir, futbol, soykirım ve ulusal güven(siz)lik problemleri adlı məqaləsi 21. Yüzyıl jurnalının oktyabr-noyabr-dekabr 2008, Sayı 7. tarixli sayında dərc edilmişdir.

10) Türk-Ermeni ilişkilerinde açılım arayışı... adlı analitik materialı Türkiyədə dərc edilən Cümhuriyyət qəzetinin Strategiya əlavəsinin 21 iyul 2008-ci il tarixli sayında dərc edilmişdir.

11) Türk-Ermeni sorunlarının çözümünün indirgendiği nokta adlı analitik materialı Türkiyədə dərc edilən Cümhuriyyət qəzetinin Strategiya əlavəsinin 17 iyun 2008-ci il tarixli sayında dərc edilmişdir.

12) Ermenistan”da Muhalafetin Devrim çabaları ve Devrimi oluşturan Şartlar adlı məqaləsi Qlobal strateji yurnalının Yıl 3, Sayı 12, Ankara, Türkiyə, Ocak/Şubat/ Mart 2008 sayında dərc edilmişdir.

13) Ermənistanda yeni bir dönemin başlangıcı mı? adlı analitik yazısı Zaman (Türkiyə) qəzetinin 18 fevral 2008 tarixli sayında dərc edilmişdir. Bax: http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=652825

14) Ermənistan NATO münasibətləri adlı məqaləsi “Milli Məclis” jurnalının dekabr aprel-may 2008, №2 (5) tarixli sayında dərc edilmişdir.(ss. 62-65)

15) Ermənistanda 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkiləri nə vəd edir? adlı məqaləsi “Milli Məclis” jurnalının oktyabr-noyabr 2007, №2 tarixli sayında dərc edilmişdir.(ss.71-74)

16) Ermənistanda “narıncı inqilab”ın ilkin şərtləri adlı məqaləsi “Milli Məclis” jurnalının dekabr 2007-Yanvar 2008, № 3. tarixli sayında dərc edilmişdir.

17) “Ermənistanda parlament seçkiləri: Sərkisyan diktatorluğunun addım səsləri” “Milli Məclis” jurnalının may 2007, № 1 tarixli sayında adlı məqaləsi dərc edilmişdir.

18) Ermənistanın seçimi adlı analitik materialı Türkiyədə dərc olunan Cumhuriyyət qəzeti “Strateji” əlavəsinin 8 oktyabr 2007-ci il tarixli sayında dərc edilmişdir.

19) İsrailin Azərbaycan siyasəti və Türkiyə adlı məqaləsi Ortadoğu siyasətində İsrail adlı məqalələr toplusu kitabında dərc edilmişdir. (Redaktorlar: Türəl Yılmaz və Mehmet Şahin və Məsud Taştekin), Platin mətbəəsi, Ankara 2005, s. 371–397.

20) Qara Dəniz prizmasında siyasi təşkilat: QUUAM adlı məqaləsi Beynəlxalq mübarizənin yeni mərkəzi Qara Dəniz adlı məqalələr toplusu kitabında dərc edilmişdir. (Redaktorlar: Rrof. Dr. Osman Mətin Öztürk və Yalçın Sarıqaya), Platin mətbəəsi, Ankara 2005, s. 203–231.

21) Yaxın Şərqdə terrorist təşkilatlar və Suriyanın mövqeyi (Hizbullah, Həmas, PKK), adlı məqaləsi Yaxın Şərq siyasətində Suriya adlı məqalələr toplusu kitabında dərc edilmişdir. (Redaktorlar: Türəl Yılmaz və Mehmet Şahin), Platin mətbəəsi, Ankara 2004, s. 365–418.

22) Sözdə erməni soyqırımının 90. ildönümü və Türkiyə adlı məqaləsi Stratejik Analiz jurnalının Mart 2005-ci il sayında dərc edilmişdir.

23) “Cənubi Qafqazda güc mübarizəsi və ABŞ-n Azərbaycandan hərbi baza tələbi” adlı məqaləsi Stratejik Analiz jurnalının Oktyabr 2004-cü il sayında dərc edilmişdir.

24) Ermənistan silahlı qüvvələri adlı məqaləsi Stratejik Analiz jurnalının Sentyabr 2004-cü il sayında dərc edilmişdir.

25) Ermənistan iqtidar mübarizəsində siyasi partiyaların yeri və əhəmiyyəti adlı məqaləsi Stratejik Analiz jurnalının Avqust 2004-cü il sayında dərc edilmişdir.

26) “Ermənistan və Rusiya arasında inkişaf edən hərbi işbirliyi” adlı məqaləsi Stratejik Analiz jurnalının Yanvar 2004-cü il sayında dərc edilmişdir.

27) Türkiyə-Ermənistan sərhəd qapısı: məqsədmi vasitəmi? adlı məqaləsi Stratejik Analiz jurnalının Oktyabr 2003-cü il sayında Araz Aslanlı ile birlikde yazdığı dərc edilmişdir (Oktyabr 2003-cü il, Cild. 4 sayı: 42).

28) Müstəqillik sonrası Ermənistan iqtisadiyyatının qarşılaşdığı problemlər və həlli yolları adlı məqaləsi Stratejik Analiz jurnalının Sentyabr 2003-cü il sayında dərc edilmişdir. (Cild: 4, Sayı: 41)

29) Ermənistanda 19 fevral və 5 mart 2003-cü il-cü ildə keçirilən prezident seçkiləri adlı məqaləsi Erməni Araşdırmaları jurnalında dərc edilmişdir. (Bahar 2003-cü il, Sayı:9).

30) QUUAM: bölgəsəl işbirliyi baxımından yeni bir fürsətmidir? adlı məqaləsi Stradiqma internet jurnalında İyul 2003-cü il-cü ildə dərc edilmişdir.

31) Müstəqillik sonrası Ermənistanın enerji siyasəti adlı məqaləsi Avrasya Dosyası jurnalında dərc edilmişdir. (Bahar 2003-cü il, Cild: 9, Sayı:1).

32) Türkiyənin Ermənistanda imajı adlı məqaləsi Erməni Araşdırmaları jurnalında dərc edilmişdir. (Sonbahar 2002, Sayı:7).

33) Ermənistanın bölgə siyasətində Gürcistan: tarixi prossesdə qarşılıqlı münasibətlər adlı məqaləsi Erməni Araşdırmaları jurnalında dərc edilmişdir. (Yaz 2002, Sayı:6).

34) Xəzərin hüquqi statusu adlı məqaləsi Azərbaycan jurnalında dərc edilmişdir. (Sayı: 344, İl: 50. Sentyabr-Oktyabr 2002).

35) Ermənistanda 19 fevral 2003-cü il tarixli prezident seçkiləri: Koçəryanla davammı? adlı məqaləsi Stratejik Analiz jurnalında dərc edilmişdir. (Oktyabr 2002, Sayı: 30).

36) Müstəqillik sonrası Ermənistanın enerji siyasəti adlı məqaləsi Stratejik Analiz jurnalında dərc edilmişdir. (İyun 2002, Sayı: 26).

37) Keçmişdən günümüzə Ermənistanda azərbaycan türkləri adlı məqaləsi Erməni Araşdırmaları jurnalında dərc edilmişdir. (Dekabr 2001-Yanvar-Fevral 2002, Sayı: 4).

38) Rusiyada erməni diasporası: quruluşu və fəaliyyəti adlı məqaləsi Erməni Araşdırmaları jurnalında dərc edilmişdir. (Sentyabr-Oktyabr-Noyabr 2001, Sayı: 3).

39) Итоговая декларация сессии Организации Договора о коллективной безопасности и нагорно-карабахская проблема http://newtimes.az/ru/r0/s0/d2/1/n104/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0

40) Позиция армян на Ближнем Востоке – после Арабской пробуждение http://newtimes.az/ru/r0/s0/d2/1/n74/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%E2%80%93-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

41) Азербайджано-американские отношения и 907-ая поправка http://newtimes.az/ru/r0/s0/d2/2/n399/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-907-%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0

42) Открытое письмо сенатору Роберту Менендезу http://newtimes.az/ru/r0/s0/d2/2/n516/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%83

43) Геополитическое положение Южного Кавказа и проблемы безопасности http://newtimes.az/ru/r0/s0/d2/2/n427/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

44) Турецко-армянские отношения и посредническая миссия США http://newtimes.az/ru/r0/s2/d3/2/n1085/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%A8%D0%90

45) Двойные стандарты или суть отношений между США и Арменией http://newtimes.az/ru/r0/s2/d5/5/n1213/%C4%B0kili-standartlar-v%C9%99-yaxud-AB%C5%9E-Erm%C9%99nistan-m%C3%BCnasib%C9%99tl%C9%99rinin-mahiyy%C9%99ti

46) Гуманистическая политика США, обратно пропорциональная их гегемонии http://newtimes.az/ru/r0/s2/d5/2/n1384/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%A8%D0%90-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8

47) Об итогах президентских выборов в Армении http://newtimes.az/ru/relations/1411/#.UT2Y9xw2Je8

48) Турция-Армения: проблема пограничных ворот http://newtimes.az/ru/experts/1620#.UacG_LU2Je9

49) Заявление сопредседателей по поводу Нагорного Карабаха http://newtimes.az/ru/politics/1831/#.UcvLUfk2Je8

50) Правда Карена Мирзояна и Аурелии Григориу http://newtimes.az/ru/views/1971#.UgyNm5I2Je8

51) Американские истины Поля Крейга Робертса http://newtimes.az/ru/politics/2019

52) Требование Арменией контрибуции от Турции: иллюзии или реальность? http://newtimes.az/ru/politics/2063/#.Uigm0TY2Je8

53) Армения-Россия: отношения «провинция-центр» http://newtimes.az/ru/politics/2087/#.UjbDisY2Je8

54) Армения в Таможенном Союзе: давать уже нечего http://newtimes.az/ru/politics/2100/#.UjlAkcY2Je8

55) Турецко-армянские протоколы: несбывшийся сон Армении http://newtimes.az/ru/politics/2221/#.UoHmavk2Je8

56) Проблемы безопасности России в географическом пространстве бывшего СССР http://newtimes.az/ru/politics/2242/#.Uo7_98Q2Je8

57) Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией и политика безопасности http://newtimes.az/ru/politics/2341/#.UrlWmPRdVy0

58) Партия «Процветающая Армения» среди руин http://newtimes.az/ru/politics/2592/#.UzPodvl_ty0

59) Новое правительство в Армении: новые моменты во внутренней политике http://newtimes.az/ru/experts/2666/#.U3nGBfl_sko

60) Разные подходы к проблеме Нагорного Карабаха http://newtimes.az/ru/views/2809/#.VArIbPl_sko

61) Дает ли Уэльский саммит НАТО гарантии международной безопасности? http://newtimes.az/ru/politics/3011

62) Размышления по поводу проблемы Ходжалинского аэропорта http://newtimes.az/ru/politics/1314

63) Расширение НАТО и Евросоюза на Восток и Россия http://newtimes.az/ru/politics/3162/

64) Azerbaijan Caught in the America- Iran Crisis: ‘A Close Neighbour’ or ‘a Distant Ally’? http://newtimes.az/en/r0/s0/d2/1/n63/Azerbaijan-Caught-in-the-America-Iran-Crisis-%E2%80%98A-Close-Neighbour%E2%80%99-or-%E2%80%98a-Distant-Ally%E2%80%99

65) Final declaration of session of the Collective Security Treaty Organization and Nagorno-Karabakh problem http://newtimes.az/en/r0/s0/d2/1/n104/Final-declaration-of-session-of-the-Collective-Security-Treaty-Organization-and-Nagorno-Karabakh-problem

66) Armenia’s Energy Problem http://newtimes.az/en/r0/s0/d2/2/n282/Armenia%E2%80%99s-Energy-Problem

67) Azerbaijan-US relations and the 907th Amendment http://newtimes.az/en/r0/s0/d2/2/n399/Azerbaijan-US-relations-and-the-907th-Amendment

68) Geopolitical position of the South Caucasus and security problems http://newtimes.az/en/r0/s0/d2/2/n427/Geopolitical-position-of-the-South-Caucasus-and-security-problems

69) Security organizations projects in the South Caucasus http://newtimes.az/en/r0/s0/d2/1/n477/Security-organizations-projects-in-the-South-Caucasus

70) An Open letter to Senator Robert Menendez http://newtimes.az/en/r0/s0/d2/2/n516/An-Open-letter-to-Senator-Robert-Menendez

71) Turkey-Armenia relations and the U.S. mediation mission http://newtimes.az/en/r0/s2/d5/2/n1085/Turkey-Armenia-relations-and-the-US-mediation-mission

72) Double standards or the nature of US-Armenia relations http://newtimes.az/en/r0/s2/d5/5/n1213/%C3%87ifte-Standart-ya-da-ABD-Ermenistan-%C4%B0li%C5%9Fkilerinin-%C4%B0%C3%A7eri%C4%9Fi

73) Gagik Tsarukyan: election fiasco of the Armenian businessman http://newtimes.az/en/r0/s2/d2/2/n1265/Gagik-Tsarukyan-election-fiasco-of-the-Armenian-businessman

74) Humanistic policy that is inversely proportional to the U.S.’s hegemonic power http://newtimes.az/en/r0/s2/d5/2/n1384/Humanistic-policy-that-is-inversely-proportional-to-the-US%E2%80%99s-hegemonic-power

75) Glance at a biased economic freedom report by the Heritage Foundation and the Wall Street Journal http://newtimes.az/en/r0/s4/d5/2/n1423/Glance-at-a-biased-economic-freedom-report-by-the-Heritage-Foundation-and-the-Wall-Street-Journal

76) Nagorno Karabakh problem: step forward, two steps back? http://newtimes.az/en/politics/1741/#.UcFEnPk2Je8

77) The Co-Chairs Nagorno-Karabakh statement http://newtimes.az/en/politics/1831/#.UcvMkPk2Je8

78) Armenia's reparations claim against Turkey: illusion or reality? http://newtimes.az/en/politics/2063/#.Uign0TY2Je8

79) Armenia-Russia: province-center relations http://newtimes.az/en/politics/2087/#.Uiq4fDY2Je8

80) Armenia in the Customs Union: nothing left to be given http://newtimes.az/en/politics/2100/#.UjKVW8Y2Je8

81) Turkey-Armenia protocols: Armenia's unrealized dream http://newtimes.az/en/politics/2221/#.UoHmc_k2Je8

82) Military cooperation and security policies of Azerbaijan and Turkey http://newtimes.az/en/politics/2341/#.UrlV6fRdVy0

83) Ermənistanda parlament seçkilərindən əvvəl daxili ictimai-siyasi vəziyyət (12 may 2007) http://atsam.org.az/erm%C9%99nistanda-parlament-seckil%C9%99rind%C9%99n-%C9%99vv%C9%99l-daxili-ictimai-siyasi-v%C9%99ziyy%C9%99t-12-may-2007/

84) Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı: Rusiyanın imperiya perspektivi http://atsam.org.az/sanxay-%C9%99m%C9%99kdasliq-t%C9%99skilati-rusiyanin-imperiya-perspektivi/

85) “Ermənistanda Azərbaycanın maraqlarına cavab verən siyasi güc yoxdur” http://atsam.org.az/erm%C9%99nistanda-az%C9%99rbaycanin-maraqlarina-cavab-ver%C9%99n-siyasi-guc-yoxdur/

86) Ermənistanın Türkiyə siyasətində yeni nüanslar və ya diplomatiya oyunu http://atsam.org.az/erm%C9%99nistanin-turkiy%C9%99-siyas%C9%99tind%C9%99-yeni-nuanslar-v%C9%99-ya-diplomatiya-oyunu/

87) Հաթեմ Ջաբբարլի. «Թեև ազգային փոքրամասնությունները Հայաստանի համար լուրջ վտանգ չեն ներկայացնում, այնուամենայնիվ նրանց նկատմամբ կառավարության ճնշումները շարունակվում է» http://atsam.org.az/%D5%B0%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4-%D5%BB%D5%A1%D5%A2%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%AC%D5%AB-%D5%A9%D5%A5%D6%87-%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D6%83%D5%B8%D6%84%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BD/

88) Ermənistanın daxili ictimai-siyasi vəziyyəti http://atsam.org.az/erm%C9%99nistanin-daxili-ictimai-siyasi-v%C9%99ziyy%C9%99ti/

  1. Centre for Policy Analysis and Research on Turkey