Könül Bünyadzadə/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Könül Bünyadzadə/Biblioqrafiya

../Elmi məqalələri
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •


 • 2020
 1. Ülvi gəncliyin sirləri. Bakı, 2020. Zərdabi Nəşriyyatı, 280 səh. (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.58)
 • 2018
 1. Muğam fəlsəfəsi. Bakı, 2018. 161 səh. (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.57)
 2. Eşqin hikməti: Rabiə əl-ədəviyyə və Edith Stein. Bakı, 2018. 251 səh. (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.56)
 • 2014
 1. İnsan kamilliyin arxitektonikası. Bakı, 2014. Zərdabi Nəşriyyatı, 496 səh. (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.55)
 • 2010
 1. İslam fəlsəfəsi: tarix və müasirlik. Bakı, 2010. Çaşıoğlu nəşriyyatı, 154 səh. (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.54)
 • 2006
 1. Şərq və Qərb: İlahi vəhdətdən keçən özünüdərk. Bakı, 2006. 242 səh. (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.53)