Könül Daşdəmirova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Könül Daşdəmirova/Biblioqrafiya

../
  1. Daşdəmirova Könül Q. VEB-ANALİTİKA: MÜASİR VƏZİYYƏTİ, ALƏTLƏRİ, STANDARTLARI VƏ PROBLEMLƏRİ. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri jurnalı, №1, 2019, səh.109-118