Kəmalə Haşımova/Biblioqrafiya/Ölkə jurnallarında məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Kəmalə Haşımova/Biblioqrafiya

../
  • Haşımova, K.K. İnternet-reklamın cəmiyyətdə inkişafı. / K.K. Haşımova, // AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Elmi əsərlər, Bakı 2012, II buraxılış, səh 115-120
  • Haşımova, K.K. İnternet reklamının xüsusiyyətləri, imkanları və problemləri. / K.K. Haşımova, // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. Bakı- 2014. - №2, səh. 87-93