Kəmalə Haşımova/Biblioqrafiya/Konfrans məruzələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Kəmalə Haşımova/Biblioqrafiya

../
  • Haşımova K.K. İnformasiya Texnologiyalarında reklamın rolu / Haşımova K.K. // "Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları II respublika elmi konfransı”nın materialları. - 2012
  • Haşımova K.K. İnternet reklamın növləri, problemləri və təhlükəsizlik məsələləri / Haşımova K.K. // "İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının müasir vəziyyəti və inkişafı perspektivləri mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı, 27, 28 oktyabr 2014
  • Haşımova K.K. İnternet mühitdə reklam xarakterli saytların optimallaşdırılması məsələləri / Haşımova K.K. // "Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2015