Kənd təsərrüfatında sığorta/Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsullarının sığorta qaydaları/Sığorta hadisələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Kənd təsərrüfatında sığorta/Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsullarının sığorta qaydaları

../


Kənd təsərrüfatı və çохillik əkmələrin məhsulları yanğın, dоlu, sel, daşqın və şaхta vurması hadisələrindən sığоrta оlunmuş sayılır.