Kamil Allahyarov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Kamil Allahyarov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində. (C.Qəhrəmanovla birlikdə) Bakı: Elm, 1987 (rus di-lində).-84 s.
 2. Azərbaycan şeir mədəniyyəti (yaranma və təkamül dövrü). Bakı: Ozan, 1996.-87s.
 3. Füzuli ensiklopediyası (sözlük). R.Hüseynov və b. ilə birlikdə Bakı: Nurlan, 2005.-132 s.
 4. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru. Bakı: MBM, 2006.-120 s.
 5. Şahi divanının tənqidi mətni. Bakı: Nurlan, 2007.-226s.
 6. Fars əlyazmaları kataloqu. III c. M.Nağısoylu və b. ilə birlikdə. Bakı: Nurlan, 2007.-446 s.
 7. Mifin mənşəyi, mahiyyəti və tipologiyası. Bakı: Elm və təhsil, 2010.-180 s.
 8. Azərbaycan şeir sənətinin genezisi, formalaşması və təkamül yolları.Kirov: Vyatka Dövlət Universiteti nəşr.-tı, 2011 (rus dil.-də).-179 s.
 9. Fars əlyazmaları kataloqu (tarix və coğrafiyaya aid əsərlər). (H.Nəcəfov və b. ilə birlikdə). Bakı: Elm və təhsil, 2013. - 378 s.
 10. Elmi mübahisələr. Bakı: Elm və təhsil, 2015. - 160 s.
 11. Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində. Gəncə: AMEA Gəncə bölməsi, 2016. - 245 s.