Kamil Allahyarov/Biblioqrafiya/Tərcümələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Kamil Allahyarov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Təzkireyi-Nəvvab (Fars dilindən tərcümə). N.Qarayev və b. ilə birlikdə. Bakı: Azərbaycan nəşr.-tı, 1998.-560 s.
  2. Mir Məhəmməd Hüseyn Mömin. Həkim Möminin təhfəsi (Fars dilindən tərcümə, müqəddimə və izahlar). Bakı: Elm və təhsil, 2013.-371 s.
  3. Birlayn C.F. Paralel mifologiya (Rus dilindən tərcümə). Bakı: Elm və təhsil, 2014.-288 s.