Məzmuna keç

Kamil Nuriyev/Biblioqrafiya/Azərbaycan səviyyəli konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Kamil Nuriyev/Biblioqrafiya

../1. K.З. Нуриев "Бортовой масс-спектрометр для исследования химического состава микрочастиц космического происхождения" //Beynəlxalq Astronomiya və astrofizika konfransı “Tusi-800” materialları

2. K.Z.Nuriyev, N.A.Mamedov, T.K.Nurubeyli "The influence of volume change of ions on the feature of time light mass-spectrometers with axial-symmetric analyzer" //Abstracts Second International Simposium on computational applications 1999 y. Baku, p.84

3. K.Z.Nuriyev, Z.K. Nurubeyli "Передвижной хромато-масс-спектрометр для исследования загрязняющих атмосферу веществ" //First International Conference on TPE 2002, Baku, p.363-365

4. K.Z.Nuriyev, А.М. Həşimov, Z.К. Nurubəyli, М.А.Həsənov "Bərk sistemlərin səthindən qopan ikinci ion emissiyasının kütlə spektrometrləri ilə tədqiqi" //Azərbaycan Pespublikası prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, 2003, Bakı, s.197-200.

5. K.З. Нуриев, К.Б.Гурбанов, З.К.Нурубейли "О механизме эмиссии вторичных ионов с поверхности диэлектрика" //Труды IV международной научно-технической конференции МЭПП – 2003, Сумгаит, с. 28-29.

6. K.З. Нуриев " Определение структуры макромолекул поли¬мерных диэлектриков методом МСВИ" // Труды юбилейной Международной научно-технической конференции, посвященной 70 летию академика А.Ш.Мехтиева, ИЭТ ДЗ, Баку 2004 г. с.228-230

7. K.З. Нуриев, Ю.П.Колесникова, А.Я.Балаева "Передвижной хромато-масс-спектрометр для аттестации рабочих месть в нефтегазодобывающей отрасли" //AMEA Fizika İnstitutunun 60 illiyinə həsr olunmuş Fizika-2005 Elmi Konfransın Məqalələr Toplusu, 2005, с.531-533.

8. K.Z.Nuriyev, Z.K.Nurubeyli, S.A.Huseynova, K.B.Gurbanov "İmproving the efficiency of steam generating units running on gas and liquid fuel" //International Conference on Technical and Physical problems of Power Engineering, 7-8 september, 2014, Baku, Azerbaijan, p. 391-393