Məzmuna keç

Kamil Nuriyev/Biblioqrafiya/Patent

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Kamil Nuriyev/Biblioqrafiya

../1. K.З. Нуриев, В.А.Олейников, А.А.Сысоев, В.Ю.Татур "Времяпролетный масс-спектрометр" //А.С. № 1256107

2.K.З. Нуриев, А.А.Сысоев, В.Б.Артаев, В.В.Иванов "Времяпролетный масс-спектрометр" //А.С. № 1441945 А1 19.0184

3. K.Z.Nuriyev, K.B.Q urbanov, Z.K.Nurubəyli, T.K.Nurubəyli "Ətraf mühitin çirkləndiricilərin tərkibini ekspress analizi üçün mobil kütlə-spektrometri" //Preprint № 158, AMAKA, 1999 il

4. K.З. Нуриев, Р.А. Исмаилов "Аппаратура для определения физика динамических параметров микрометеоритов" //Preprint № 159, AMAKA, 2000 il

5. K.Z.Nuriyev, А.М.Həşimov, Z.K.Nurubəyli, T.K.Nurubəyli "Uçuşmüddətli kütlə spektrometri" // Azərbaycan Respublikasının Patenti, 2004, N.İ. 0180.

6. K.Z.Nuriyev, Ş.Q.Əsgərov, M.N.Ağayev, T.K.Nurubəyli "Kütlə spektrometri" //Azərbaycan Respublikasının Patenti, № İ 2005, 0156

7. K.Z.Nuriyev, Z.K.Nurubəyli "Neft və qaz yataqların axtarışı üçün geokimyəvi məlumatların emalı üsulu" //Azərbaycan Respublikasının Patenti, 2006, İ0066.

8. K.Z.Nuriyev, Z.K.Nurubeyli, A.M.Hashimov, K.B.Qurbanov, T.K.Nurubeyli "Uçuşmüddətli enerji ve kütlə spektrometri" //Patent № İ 2015 0010 30.01.2015

9. K.Z.Nuriyev, Z.K.Nurubeyli, C.C.Xəlilov, E.Ə.Muradov "Kütlə spektrometrinin ion mənbəyində nümunələrin yerdəyişməsi üçün qurğu" //“Sənaye mülkiyyəti” rəsmi bülleteni 2015, №1, s.11-12