Mübariz İbrahimov/Düşməni köksündən vurdun, Mübariz

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Mübariz İbrahimov Düşməni köksündən vurdun, Mübariz (2010)
Müəllif: Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman
İnternetdə, erməni saytlarında Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, cəsur əskərimiz Mübariz İbrahimovun nə`şi nümayiş etdirilir. Meytmizdən qisas alan düşmənin alçaqlığı və qorxaqlığı göz önündədir.Bütün dünya buna tamaşa edir! Səssiz, lal, sükut içində...

    
Çəkdin yağıların sinəsinə dağ,
Nərəndən titrədi əsir Qarabağ,
Nədən qürurluyuq ölüyük, ya sağ?!
Bu dərddən kükrəyib durdun, Mübariz,
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.
          
Qisasın yolunu öyrətdin bizə,
Mənfur iblislərə nifrətin nizə,
Yaradan bu şərdən xilası çözə,
Dərdi nə ağırmış yurdun, Mübariz,
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.
            
Yetdin şəhidliyə şir ürəyinlə,
Mübarək bahadır, pir ürəyinlə,
Əlləşdi, vuruşdu sirr ürəyinlə
Bu sirdən bir tarix qurdun, Mübariz,
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.
             
Qalx, EY VƏTƏN OĞLU, boyuna qurban!
Elinə, kökünə, soyuna qurban,
Heç vaxt olmayacaq toyuna qurban,
Bağrından boylandı qurdun, Mübariz,
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.
            
Meyitdən qisası alan cəlladlar,
Şər olan yerlərə qədəmin adlar,
Tarixə köçəcək müqəddəs adlar...
Qeyrətçin keşikdə durdun, Mübariz,
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.
            
Çingiz harayına qarışdı sədan,
Əsir Ramildənmi gəldi haqq nidan?!
Yaralı Vətəndən hər gün qəm udan,
Avtomatın oldu ordun, Mübariz,
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.
               
Xain hiyləsindən heç vaxt dönməyir,
Ya kin-küdurəti bir an sönməyir,
Yağı sinəsində qəlb döyünməyir,
Qisası qisasdan sordun, Mübariz,
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.
             
İgidim, olmusan məşhuri-cahan,
Şəninə söyləyir yer-göy də sübhan,
Can şəhidim deyir dil-dodaq, dəhan,
Canların içində qordun, Mübariz,
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.
           
İnternet saytı nə`şinə çıraq,
Verir cəsurluqdan nə`şin də soraq,
Biz də sənə baxıb tilsimi yaraq,
Divin şüşəsini qırdın, Mübariz,
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.
               
Atanın, ananın, Vətənin canı,
Nə şərəfli etdin Azərbaycanı,
Şadiman seir edir hiss-həyəcanı,
Könlün misra-misra sardın, Mübariz,
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.
Düşməni köksündən vurdun, Mübariz.

18.08.2010/ Pirallahı

Müəllif:Şirinxanım Kərimbəyli Şadiman


Vebsayt http://shirinxanim-shadiman.net/