Mütəllim Həsənov/Biblioqrafiya/Ayrı-ayrı kitablara yazılmış "ön söz"lər

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Mütəllim Həsənov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
 1. İnsan ruhunun müqəddəs yazısı. A.İmranoğlunun ”Köz götürdüyüm ocaqlar” kitabına “Ön söz”. Bakı-2003.
 2. T.Cəmilli: ”Eşqimin tacıdır bu ana torpaq .”Eşqimin tacıdır bu ana torpaq.” kitabı. ”Ön söz”. “Nurlan”-2004”
 3. Ə.Keştəkli. Ziyarətə gedəcəm mən, Seyid Bayram ocağına” kiabı. Bakı-2007.
 4. Dağlaroğlu şair Səyyad. “Bizim dağlar” kitabı.
 5. S.Şiruyənin” Seçilmiş əsərləri” IIIcild (Poemalar) kitabına “Ön söz”. “Nurlan” nəşriyyatı 2008.
 6. Ə.Məmmədyarov. “Atamın gündəliyi” kitabına “Ön söz” “Bakı”-2008. Səh.11-13
 7. Zərifə Quliyeva. ” Söz demək istəyi” «Qürbət bayatıları” kitabı. “Çənlibel” 2010.
 8. İncilər səltənətinə açılan qapı. A.Hacızadənin “Sənsizliyi duyacağam” kitabına “Ön söz”. Bakı. Nurlan-2012
 9. Mətanət Riqqət. “Ana vətən darıxma sən” kitabına “Ön söz”. Bakı, “Nərgiz-2013.
 10. Tarverdi Abbasov. “Müharibənin qırdığı talelər” “Ön söz”. 2014.
 11. Maarif Köçkün. ”Yurda heyranlığın poetik ifadəsi”