Mütəllim Həsənov/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Mütəllim Həsənov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
 • “ Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti”(I KİTAB). “Laçın yurdu” jurnalı. № 03. (14). 2014.
 • “Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti”.(II KİTAB). “Təhsil” yurnalı. № 02(53 ). 2015.
 • Heydərbaba şəfəqindən nurlanan Ulu Göyçə. "Arena" qəzeti
 • "Sərraf Şiruyənin təcnis çələngi". Ədalət qəzeti. №65 (3141). 18 aprel 2009-cu il.
 • "Durnalar lələk salan yerdə". Bütöv Azərbaycan qəzeti. №25 (64), 30 iyun 2010-cu il
 • “Əbədiyaşar sənətkar. "İslahat" qəzeti. № 9, (215.) 30.09.2003.
 • Faydalı vəsait. "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi" jurnalı. (№2) 1986-cı il
 • Mən burda qəribəm, yurd orda qərib. "Ekspress" qəzeti. 23-25.09. 2000-ъи ил
 • Xalqın mübarizə salnaməsindən. "Respublika" qəzeti. 26.10.2000-ci il
 • Sevincim acıdır, kədərim şirin. "İslahat" qəzeti. №07. (215) iyul 2003.
 • Fikirlər nəhrinin qovuşuğunda. "Qədim Oğuz" qəzeti. 17.02.2005.
 • “Ocaq daşı”nın istisi. "Zəngilanın səsi". № 7 (5913), dekabr 2002.
 • Kədər mənəvi həmdəm deyil. "Kompas"qəzeti. № 03 (593), 15-30.03.2002.
 • “Qayanın tənha daşı”. "İslahat" qəzeti. №4 (78), mарт 2001.
 • “Səngərdə yazılmış sətirlər”. "Təbib" qəzeti. 25.01.1999
 • Əxlaq söhbətləri. "İslahat" qəzeti.№8(182), 08-15 may 2001.
 • “Mənim könlüm Zəngilanı istəyir”. "Azərbaycan ordusu" qəzeti.15.06.2000.
 • Çəkdiklərin sənə bəsdi. "İslahat" qəzeti. №09.(224), iyul 2004.
 • “Əbədi dünya”nın əbədi sakini. "Vedibasar" qəzeti. 16-30.06. 2003.
 • Əbədiyyətə gedən yolda. "Kompas" qəzeti. №15 (559), 15-26.11. 2001.
 • Yuxular çin olmayanda. “İslahat” qəzeti №12.(241).
 • Türkün keçmişinə açılan qapı. "Qədim Oğuz" qəzeti. №14 (25), 20.09.2009.
 • Bənövşələr kaş ki açıla. "Etiraf" qəzeti. №7.(017). 24 avqust 2006.
 • İç dünyasının tablosunu yaradan şair. "Qərbi Azərbaycanın səsi" qəzeti.
 • Dərdini sözə çevirən şair. "İslahat" qəzeti. №06 (200), 22.04.2002.
 • Təzə sözün sorağında. "Etiraf" qəzeti. №5 (05), 2.06.2005.
 • Bir ömrün naxışları. "Həqiqətin sorağında" qəzeti. №7 (58), iyul 2008.
 • Sözün sadiq dostu. “Rəsmi Bakı” qəzeti.
 • Qəmlibel əfsanəsi və ya həyat hekayələri. “Rəsmi Bakı” qəzeti.
 • Dünyamızdan nigaran şair. "İslahat qəzeti".№ 13 (207), 27.10. 2002.
 • “Döyüşə qızlar gedir”. "Təbib" qəzeti. № 05 (1296), 08.03.2001.
 • “Məxfi əməkdaş”. "İslahat" qəzeti. №6. (80), 12.04. 200л.
 • Ömrün müdrirlik çağı. "İslahat" qəzeti.№ 08 (215), 28.08. 2003.
 • “Hərbi Akademiya: İlk məzunlar, yeni qayğılar”. "Təbib" qəzeti. №1(1292), 12.01.2000.
 • “Mənim sazlı, sözlü dünyam”. "İslahat" qəzeti. №14 (208), dekabr 2002.
 • Şairlik Allah vergisidir. "Azərbaycan XXI əsrdə" qəzeti. 9-16.11.2003.
 • “Məndən ötrü Ermənistan yoxdu, yox”. "Ekspress" qəzeti. №34 (1204). 21.02. 2003.
 • “Edam kötüyüdür dünya”. "Zəngilanın səsi" qəzeti. №8 (5899), sentyabr 2000.
 • “Rus qruplarında Azərbaycan dili dərsləri”. "Təbib"qəzeti. 23.02. 2003.
 • “Bağışla Vətən”. "Вятян сяси" qəzeti. № 26.(357), 09.06.2000.
 • Sərraf Şiruyənin təcnis çələngi. «Ədalət» qəzeti. № 65(3141).18.04.2009.
 • Bizi yurd yerinə aparan kitab. "Sahibkarlığın inkişafı" qəzeti. №1(24). 6-12.07.2001.
 • Özünə qapı açan mələk. "Qədim Oğuz" qəzeti№ 10. (13), 16.01. 2006.
 • Bir kökün budaqları. “İslahat” qəzeti, №01(258).28.01.2008.
 • Atatürkşünaslığa böyük töhfə. “Qədim Oğuz” qəzeti, №7(12). 18.12.2006.
 • Daçkənd aşıqları və el şairləri. “Göyçə məşəli” qəzeti, 2009
 • Durnalar lələk salan yerdə. “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, №25(64). 30.06.2010.
 • Yurd sevgili şeirlər. “İslahat” qəzeti. 30.05.2001.
 • Tarixə dönmüş ömür. “Azər-Fakt” qəzeti. №4.
 • Tanrının ruh verdiyi insan. ”Qərbi Azərbaycan” qəzeti.
 • Nijad: “Həyat haqqında düşüncələr”. “Təbib”, №21(1494). 15.12.2007.
 • Mərdlər zaman-zaman yada düşürlər. “Kompas”qəzeti, №12(56). 23-25 avqust 2001.
 • Xatirələrdə yaşayan ömür. “İslahat” qəzeti, №1(243). 01.2006.
 • “Unudulmaz müəllim”. “Təbib” qəzeti, №4(1471). 28.02.2009.
 • “Ziyarətgahda yuxu” “Rəsmi Bakı”, №06.(123). 21-31.05.2012.
 • Gizli dünyanın sirləri. “Rəsmi Bakı” qəzeti, №06.(123). 21-31.05.2012.
 • Bekon-Şekspir müəmması və ya sirlər açılan yerdə, “İslahat” qəzeti.
 • “Taleyimə doğan günəş”. İslahat” qəzeti, №09(203).
 • “İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca minumum tibb lüğəti”. Təbib” qəzeti, №18(1309). 27.10.2001.
 • Sabaha məktub. “Xalq” qəzeti, №91(23752), 24.04.2001.
 • Oğuz yurdun övladları. “İslahat” qəzeti, 18.06.2001.
 • “Ağrıdağı qədər ağrılarım var. ”Ekspress” qəzeti. №31(705). 15.02.2001
 • “Sazımız-sazbəndimiz. ”Ozan dünyası” jurnalı. №3. 2012.
 • “İki daş arasında”. Bütöv Azərbaycan” qəzeti, №12(188). 10-16.04.2013.
 • “Böyük sənət böyük fikirlərdən qida alır.” “Sivil Azərbaycan” qəzeti, № 05. 13-19.10.2013.
 • Həyat hekayələri. “Sivil Azərbaycan”qəzeti, №07(18), 27-03.12.2013
 • “Poetik xatirə albomu.” “Sivil Azərbaycan” qəzeti. № 6 (17). 20-26.11.2013
 • "Bitməyən ömür", "Laçın yurdu" jurnalı, №4(11), Bakı: 2013. səh.81-82