Mədinə Səidova/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Mədinə Səidova/Biblioqrafiya

../
  1. SəidovaM.T., Qasımova K.P., Mürşüdli Ə.O. Elmi tədqiqatların informasiya dəstəyi, "Konfranslar" informasiya sistemi. İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri" II Respublika elmi konfransının əsərləri. I Cild. Bakı, 26-28 oktyabr 2004. s. 174-176.
  2. С.В.Кондратьев, М.Т.Саидова, К.П.Касумова. О создании Национальной Электронной Библиотеки НАНА. Труды II Республиканской научной конференции Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий. Том 1. Баку, 26-28 октября 2004. c. 176-178.
  3. С.В.Кондратьев, М.Т.Саидова, К.П.Касумова. Доступ к электронным ресурсам на основе WEB-ИРБИС. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 26-27 noyabr 2007. c. 256-258.
  4. С.В.Кондратьев, М.Т.Саидовa. Организация доступа к информационным ресурсам на основе Web-ИРБИС. Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi II Beynəlxalq konfrans. Məqalələr (I kitab). Bakı, 01-03 noyabr 2007. c. 178-183.
  5. M.T.Səidova, F.Ş.Əsgərov. Elektron kitabxanalarda tətbiq olunan müasir texnologiyalar. "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 15 aprel 2016. s. 149-150.
  6. M.T.Səidova, N.T.Ismayılova, R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Yırtıcı jurnallardan qorunma yolları. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı. - Bakı, 8 dekabr 2017. s. 80-82.