Mədinə Səidova/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
  1. SəidovaM.T., Qasımova K.P., Mürşüdli Ə.O. Elmi tədqiqatların informasiya dəstəyi, "Konfranslar" informasiya sistemi. İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri" II Respublika elmi konfransının əsərləri. I Cild. Bakı, 26-28 oktyabr 2004. s. 174-176.
  2. С.В.Кондратьев, М.Т.Саидова, К.П.Касумова. О создании Национальной Электронной Библиотеки НАНА. Труды II Республиканской научной конференции Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий. Том 1. Баку, 26-28 октября 2004. c. 176-178.
  3. С.В.Кондратьев, М.Т.Саидова, К.П.Касумова. Доступ к электронным ресурсам на основе WEB-ИРБИС. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 26-27 noyabr 2007. c. 256-258.
  4. С.В.Кондратьев, М.Т.Саидовa. Организация доступа к информационным ресурсам на основе Web-ИРБИС. Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi II Beynəlxalq konfrans. Məqalələr (I kitab). Bakı, 01-03 noyabr 2007. c. 178-183.
  5. M.T.Səidova, F.Ş.Əsgərov. Elektron kitabxanalarda tətbiq olunan müasir texnologiyalar. "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 15 aprel 2016. s. 149-150.
  6. M.T.Səidova, N.T.Ismayılova, R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Yırtıcı jurnallardan qorunma yolları. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı. - Bakı, 8 dekabr 2017. s. 80-82.