Məhəmməd Balayev/Biblioqrafiya/Qəzet məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Məhəmməd Balayev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  1. Ateizm dünyagörüşü // “Sovet Ermənistanı” qəzeti, 7 iyun 1979, №68, (10804).
  2. Fəal həyat mövqeyi uğrunda // “Sovet Ermənistanı” qəzeti, 27 may 1980, № 64, (10956).
  3. Görkəmli islamşünas alim // “Kredo” qəzeti, 20 aprel 2002, № 13, (64).
  4. İslamşünaslığa dair qiymətli dərslik // “Kredo” qəzeti, 14 sentyabr 2002.
  5. Müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin və Azərbaycanın xarici siyasətinin öyrənilməsinə layiqli töhfə // “Respublika” qəzeti, 15 iyun, 2006.
  6. Qazaxdadır // “Dəli Kür” qəzeti, 31 may 2007
  7. Elmi-pedaqoji fəaliyyətimiz gücləndirilir // “Respublika” qəzeti, 29 mart, 2007.
  8. Hüquq elmi üçün dəyərli tədqiqat əsəri // “Kredo” qəzeti, 5 aprel 2008.
  9. Görkəmli alim və ictimai xadim // “Respublika” qəzeti, 20 iyun, 2009.
  10. Azərbaycanda elm, təhsil strategiyası; mövcud problemlər və inkişaf istiqamətləri // “Xalq qəzeti”. 2 iyun 2010, № 117.