Məzmuna keç

Məhərrəm Babayev/Biblioqrafiya/Monoqrafiyaları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Məhərrəm Babayev/Biblioqrafiya

../

Monoqrafiyaları[redaktə]

 1. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность Баку: Элм, АН Аз. ССР, 1983 г., 175 стр.
 2. Почвенная карта Азербайджана БККИ СССРИ НС, Москва, 1991 г., 1 стр.
 3. Azərbaycanın torpaq xəritəsi BKKİ SSRİ NC, Moskva, 1991., 1 səh.
 4. Tərəvəzçinin məlumat kitabı, Azərnəşr, II nəşr, 1992, 228 s.
 5. Azərbaycanın torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası, Bakı: Elm, 2002, 250 s.
 6. Cənab Heydər Əliyəvin torpaqşünaslığın inkişafında rolu Bakı, 2003, 12 s.
 7. Azərbaycan torpaqlarının morfo-genetik profili (az və rus. dil) Bakı:Elm, 2004, 202 s.
 8. Şəkər çuğundurunun becərilmə texnologiyasının torpaq ekoloji və qidalanma şəraiti. Bakı, Elm, 2005, 79 s.
 9. Ekoetika haqqında Azərbaycanda ilk dəyərli monoqrafiya. Bakı, 2005, 176 s.
 10. Müxtəlif torpaq ekoloji şəraitdə tərəvəz bitkilərindən yüksək məhsul almağın idarə olunması. Bakı, Elm, 2007, 240 s.
 11. Azərbaycanda torpaq ekspedisiyası və mühafizəsi. Bakı, 2010, 216 s.
 12. Suvarılan torpaqların bərpası və qorunub saxlanılması. Bakı, 2010, 220 s.
 13. Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası, nomenklaturası və təsnifatı. Bakı, 2011, 452 s.
 14. Natural factors that can create danger for that part of the Baku – Tbilisi –Ceyhan oil pipeline passing through the Azerbaijan Republic and intending measures for preservation Baku: Elm, 2012, 112 p.