Məlik-Baxış Babayev/Biblioqrafiya/Riyaziyyata aid kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
 • "Математический указатель", Издательсьво «Элм», Баку 1986
 • "Указатель по механике", Издательсьво «Элм», Баку (совместно с Ф.А. Искендерзаде)
 • "Памятка абитуриента", Издательсьво "Орнак" АН Аз.Респ. 1991, (совместно с Ф.А. Искендерзаде)
 • "Abiturientin yaddaşı", Azərbaycan Respublikası EA-nın "Ornak" nəşriyyatı, 1991, (F.A.İsgəndərzadə ilə birgə)
 • "Приближение функций многих переменных комбинациями функций меньшего числа переменных", рукопись, Диссертация доктора физ.-мат. Наук, 1992
 • "Приближение функций многих переменных комбинациями функций меньшего числа переменных", Автореферат, дисс.доктора физ.-мат. наук, 1992
 • "Тресты СНГ и прибалтийских республик" Издательсьво "Элм", Баку 1993 (совместно с Ф.А. Искендерзаде)
 • "Babalar,nənələr və bap balacalar üçün əyləncəli riyaziyyat" (kiril), Bakı 1997
 • "Для дедушек,бабушек и самых маленьких занимательная математика…" Баку 1997
 • "Babalar,nənələr və bap balacalar üçün əyləncəli riyaziyyat" Bakı 1997
 • "Hesab və Cəbr" Bakı 1998 (İsmayılov V.E. Şəfiyev M.F. ilə birgə)
 • "Арифметика и Алгебра" Баку 1998 (совместно с Исмаилов В.Е. Шафиев М.Ф.)
 • "Triqonometriya və analizin başlanğıcı" Bakı 1998 (Musayev K.M. ilə birgə)
 • "Тригонометрия и начала анализа" Баку 1998 (совместно с Мусаев К.М.)
 • "Həndəsə" Bakı 1998 (Məhərov İ.K. Sadıqova F.S. ilə birgə)
 • "Геометрия" Баку 1998 (совместно с Махаров И.К. Садыхова Ф.С.)
 • "Экспресс тесты по математике" N1 и N6 (каждый на русском и азербайджанском языке) (совместно с Махаров И.К.)
 • "Экспресс тесты по математике" N2 и N7 (каждый на русском и азербайджанском языке) (совместно с Мусаев К.М.)
 • "Экспресс тесты по математике" N3 и N8 (каждый на русском и азербайджанском языке) (совместно с Исмаилов В.Е.)
 • "Экспресс тесты по математике" N4 и N9 (каждый на русском и азербайджанском языке) (совместно с Садыхова Ф.С.)
 • "Экспресс тесты по математике" N5 и N10 (каждый на русском и азербайджанском языке) (совместно с Шафиев М.Ф.)
 • "Сборник экспресс тестов по математике" Баку 1998 (совместно с Исмаилов В.Э., Махаров И.К., Мусаев К.М., Садыхова Ф.С., Шафиев М.Ф.)
 • "Riyaziyyatdan ekspress testlər" Bakı 1998 (İsmayılov V.E., Məhərov İ.K., Musayev K.M., Sadıqova F.S., Şəfiyev M.F. ilə birgə)
 • "Triqonometriya və analizin başlanğıcı" Elm, Bakı 1999 (Musayev K.M. ilə birgə)
 • "Тригонометрия и начала анализа"Элм, Баку 1999 (совместно с Мусаев К.М.)
 • "Həndəsə. Seçilmiş məsələlərin həlli ilə" Elm, Bakı 1999 (Məhərov İ.K., Sadıqova F.S. ilə birgə)
 • "Геометрия.С решением избранных задач" Элм,Баку 1999 (совместно с Махаров И.К. и Садыхова Ф.С.)
 • "Riyaziyyatdan ekspress testlər. Seçilmiş məsələlərin həlli ilə" Elm, Bakı 1999 (İsmayılov V.E., Məhərov İ.K., Musayev K.M., Sadıqova F.S., Şəfiyev M.F. ilə birgə)
 • "Babalar,nənələr və bap balacalar üçün əyləncəli riyaziyyat" (kiril), Elm, Bakı 1999
 • "Для дедушек, бабушек и самых маленьких занимательная математикa" Элм, Баку 1999
 • "Babalar,nənələr və bap balacalar üçün əyləncəli riyaziyyat" (latın), Elm, Bakı 1999 (латын)
 • "Mathematics. Memory for pupils and school leavers" (formulas in Ing.) in 3rd edition Elm, Baku 1999
 • "Riyaziyyatdan yaddaş" Elm, Bakı 1999
 • "Математика. Памятка школьника и абитуриента" (в 4-х изданиях) Элм, Баку 1999
 • "Интересно! Логично!" Элм, Баку 2002
 • "Математика в управлении" УЛУ, Баку 2002
 • "Babalar,nənələr və bap balacalar üçün əyləncəli riyaziyyat" (latın), Bakı, ULU, 2002
 • "Riyaziyyat həvəskarının maraq dünyası" «Təhsil», NPM, Bakı 2004 (M.Aranlı ilə birgə)
 • "Babalar,nənələr və bap balacalar üçün əyləncəli riyaziyyat «Təhsil», NPM, Bakı 2004
 • "İdarəçilikdə riyaziyyat" «ELm və təhsil», Bakı 2003
 • "Для дедушек бабушек и самых маленьких занимательная математика «Тахсил», ИПП, Баку 2004
 • "Babalar,nənələr və bap balacalar üçün əyləncəli riyaziyyat" Bakı 2005, IV-cü nəşr
 • "Orta məktəb riyaziyyatının yeni bölmələri" Bakı 2005 (Ə.əhmədov ilə birgə)
 • "Riyaziyyat həvəskarkarının maraq dünyası" Bakı 2005 (M.Aranlı ilə birgə)
 • "Zəka oyunları (məntiqdən məsələlər), Altun kitab, Bakı 2005
 • "Qönçə məntiqi" Altun-kitab, Bakı 2006
 • "Математики Азербайджана XX века" Алтун-китаб, 2006 (совместно с K.M. Мусаев, Е. Таги-заде)
 • "Çəmbərəkənd düşündürmələri" Bakı 2007 (Şümərtürk ilə birgə)
 • "Математики Азербайджана ХХ век" «Ока офсет», Баку 2007 (совместно с K.M. Мусаев, Е. Таги-заде) .
 • "Orta məktəb riyaziyyatının klassikləri" «Oka ofset», Bakı 2008 (Cəbrayıl Otuziki ilə birgə)
 • "Məntiqlə çək,rənglə" №1 «Oka ofset», Bakı 2007
 • "Məntiqlə çək,rənglə" №2, Bakı 2007
 • "Məntiqlə çək,rənglə" №3 «Oka ofset», Bakı 2007
 • "Məntiqlə çək,rənglə" №4 «Oka ofset», Bakı 2007
 • "Məntiqlə çək,rənglə" №5 «Oka ofset», Bakı 2008
 • "50 лет в 50 летнем институте Математики и Mеханики НАНА" Баку 2008
 • "Qədim məsələlər" Bakı 2011 (C.Otuziki və M.Quliyev ilə birgə)