Məmməd Salmanov/Biblioqrafiya/Monoqrafiyaları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Məmməd Salmanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
  • Azərbaycanın su hövzələrinin müasir ekoloji vəziyyəti (1973, monoqrafiya, Bakı)
  • Xəzərin məhsuldarlığı proseslərində mikrofora və fitoplanktorun rolu (1987, Moskva "Nauka"-monoqrafiya. Həmin əsər 1994-cü ildə JJR-da çap olunub-Farsca)
  • Kür çayı və Kür hövzəsinə aid sututarlaror ekologiyası (1996, monoqrafiya, Bakı)
  • Xəzər dənizinin bioloji məhsuldarlığı və ekologiyası (1999, Bakı -monoqrafiya)
  • Orta və Cənubi Xəzərin dərin yerlərinin mikrobiologiyası (Həştərxan 2001)
  • Qızılağac körfəzi – Dövlət Təbiət qoruğu: ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı (dünəni, bu günü və sabahı)(monoqrafiya-Bakı, 2011)
  • Türkiye Cumhuriyyəti Sınırları içində Kura ve Aras nehrlerinin ekoloji mikrobiologiyası (monoqrafiya-İstanbul, 2011 (Türk dilində))
  • Praktiki aqrobioekologiya (Bakı, 2013- monoqrafiya)
  • Mikroorqanizmlərin iştirakı ilə deqradasiya və transformasiya (Bakı, 2013- monoqrafiya)