Məmməd Yaqubov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Məmməd Yaqubov/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin V sinifləri üçün Riyaziyyat dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 2. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin VI sinifləri üçün Riyaziyyat dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 3. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin VII sinifləri üçün Cəbr dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 4. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinifləri üçün Cəbr dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 5. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin IX sinifləri üçün Cəbr dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 6. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin X sinifləri üçün Cəbr də analizin başlanğıcı dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 7. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin XI sinifləri üçün Cəbr də analizin başlanğıcı dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 8. Adi diferensial tənliklər. -Bakı, Maarif, 1978, 444 s.
 9. Bir tərtibli adi diferensial tənliklər. - Bakı, BDU, 1999, 161 s.
 10. Maksimum və minimum məslələri.- Bakı, Çaşıoğlu, 1999, 84 s.
 11. Riyaziyyat. - Bakı, Abituriyent, 2006,2007,2008, 840 s.
 12. Riyaziyyat.Məsələ və misallar- Bakı, Çaşıoğlu, 2008, 543 s.
 13. V-VI siniflərdə olimpiada çalışmaları. - Bakı, Qismət, 2008, 115 s.
 14. Riyaziyyat. Məsələ və misallar. Bakı, «Çaşıoğlu» nəşriyyatı, 2009. 542 s.
 15. Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün Riyaziyyatdan tədris materialının tematik planı və yoxlama yazı işi nümunələri. Bakı, «AM 965» MMC mətbəəsi, 2009. 196 s.
 16. Ümumtəhsil məktəblərinin X sinfi üçün Riyaziyyatdan tədris materialının tematik planı və yoxlama yazı işi nümunələri. Bakı, MBM mətbəəsi, 2009. 39 s.
 17. Математика.Перевод с Азербайджанского языка, «Абитуриент», Баку, 2010. 890 с.
 18. Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün Riyaziyyatdan tədris materialının tematik planı və yoxlama yazı işi nümunələri. “AM 965” MMC mətbəəsi, Bakı, 2010. 184 s.