Mətanət Baxışova/Biblioqrafiya/Azərbaycan səviyyəli konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Mətanət Baxışova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Mətanət Baxışova, Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı , Azərbaycan/Sumqayıt, 11-12 may 2017, s. 364
  2. Mətanət Baxışova, U.F.Hashimova, Kh.Y.Ismailova, A.A.Mekhtiev, Studies of molecular mechanisms of resistance to stress, Azərbaycan Fizioloqlarının A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun 50-illiyinə həsr olunmuş V QURULTAYIN MATERİALLARI. Azərbaycan/Bakı, 2017, s. 26.
  3. Mətanət Baxışova, Magistrların XVIII Respublika Elmi konfransı. Azərbaycan/Sumqayıt, 2018, s. 114.