Məzmuna keç

Maliyyə uçotu/Sair əməliyyat xərclərinin uçotunun təkmilləşdirilməsi/İstifadə olunmuş ədəbiyyat

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Maliyyə uçotu/Sair əməliyyat xərclərinin uçotunun təkmilləşdirilməsi


İstifadə olunmuş ədəbiyyatların siyahısı

  • 1. S.Səbzəliyev “Mühasibat (Maliyyə) uçotu fənni üzrə mühazirə mətnləri” Bakı-2008
  • 2. R.Fətullayev “Beynəlxalq mühasibatlığa giriş” Bakı-2015