Marketinq/Kənd təsərrüfatı məhsullarının marketinqi

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Aqromarketinqin təşkili Marketinq


Sistemli-kompleks yanaşma baxımından k/t-ı məhsullarının marketinqi k/t-ı məhsullarının ilkin istehsal yerindən başlamış həmin məhsulların istehlakçılarının sərəncamına daxil olanadək həyata keçirilməsi üçün zəruri olan tədbirlərin məcmusudur.