Microsoft Access 2000/Sahələrin sorğulara daxil edilməsi

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Sorğular Microsoft Access 2000

Sorğuların tipləri


Sorğuya bütün sahələrin daxil edilməsi vacib deyil. Sorğulara sahələr iki şəkildə daxil edilir: kursoru iki dəfə basmaqla və ya sahələr kursor vasitəsilə “tutulur” və sorğuya gətirilir.

Seçilmiş yazıları (Recordset) müəyyən sahəyə görə artma və ya azalma sırası ilə nizamlaya bilərik: A → Z; Z → A.

Sorğularda hesablamadan və yekundan (итог) istifadə etmək olar. Bu məqsədlə SQL-in statistik funksiyasından istifadə olunur. Statistik funksiya Total (групповая операция) əməliyyat sətrində verilir. Bu paneldə  (siqma) işarəsi ilə göstərilib.