Minarə Manaflı/Biblioqrafiya/Əsas elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Minarə Manaflı/Biblioqrafiya

../
  1. Manafli M.İ. Expert support system of machine translation within English-Azerbaijani context /Guliyeva Z.Y// International Conference PCI -2010. Baku, Volume1, pр.98-101.
  2. Manafli M.İ. Architecture and Functioning Principles of Diagnostic Test-Block of Expert Tutoring System /Mammadova M., Guliyeva Z.Y.// IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI-2012), Vol.I, sept.12-14, 2012, Baku. pp. 168-271.
  3. Manaflı M.I. Müasir avtomatik öyrədici sistemlərin struktur təsnifati /Quliyeva Z.Y.// AMEA «Тədqiqlər» jurnalı, Nəsimi adına filologiya İnstitutunu, 2013,s.12.