Misir Mərdanov/Biblioqrafiya/Şəxsiyyətlər haqqında məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Misir Mərdanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları

1990-cı illər[redaktə]

 1. Xalqa bağışlanan ömrün dörd baharı, Azərbaycan qəzeti, 9 may 1997-ci il.
 2. Yaşayanda belə şərəfli ömür yaşayasan, Aktual qəzeti, 10 may 1997-ci il.
 3. Elmin vurğunu, Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 1997-ci il.
 4. Xatirələrdə yaşayan pedaqoq alim (Mehdi Əliyev), Azərbaycan qəzeti, 20 dekabr, 1997-ci il.
 5. Lider, Panorama qəzeti, 30 mart, 1999-cu il.
 6. Azərbaycan təhsilinin böyük qurucusu, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 3, s. 3-15.

2010-cu illər[redaktə]

 1. Azərbaycan ziyalılarının böyük müəllimi ( Həsənbəy Zərdabi), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2010, s. 4-12.( Əsgər Quliyevlə birgə).
 2. Böyük Azərbaycan mesenatı və maarifçisi ( Hacı Zeynalabdin Tağıyev), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2010, s. 6-15. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
 3. Böyük maarifçi, türkçülüyün atası ( Əlibəy Hüseynzadə), “Azərbaycan Məktəbi “ jurnalı, № 5, 2010, s. 8-17. (Əsgər Quliyevlə birgə).
 4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nazirləri ( Nəsib bəy Yusifbəyli), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2010, s. 14-21. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
 5. Heydər Əliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2011, s. 4-16.
 6. Dünya şöhrətli alim (Lütfi Zadə), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 2, 2011, s. 5-8.
 7. Üzeyir bəy Hacıbəyli: Böyük maarifçi, Azərbaycan profesional musiqisinin banisi, dahi bəstəkar, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2011, s. 6-20. (Əsgər Quliyevlə birgə).
 8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2011, s. 10-20. (Əsgər Quliyevlə birgə).
 9. Görkəmli maarif xadimi: Sultan Məcid Qənizadə, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2011, s. 6-15. (Əsgər Quliyevlə birgə).
 10. Görkəmlipedaqoq və maarif xadimi: Aleksandr Osipoviç Çernyayevski, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2012, s. 6-14. (Əsgər Quliyevlə birgə).
 11. Böyük maarif fədaisi: Firudin bəy Köçərli “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 2, 2012, s. 6-16. (Əsgər Quliyevlə birgə).
 12. Mehdi Əliyev: Tanınmış təhsil təşkilatçısı, böyük müəllim, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 5, 2012, s. 10-16.
 13. Görkəmli alim, tanınmış təhsil təşkilatçısı- Afad Qurbanov, “Təhsil jurnalı”, 2010-cu il, oktyabr, №4, s. 16.
 14. Dünya şöhrətli alim-Lütfizadə, “Təhsil” jurnalı Fevral ayı. №2 (8)2011-ci il.Səhifə 10.
 15. Görkəmli alim, böyük müəllim, unudulmaz şəxsiyyət (akademik Azad Mirzəcanzadənin xatirəsinə), 525-ci qəzet, 28.10.2013.
 16. Видный ученый, учитель, незабываемая личность (К юбилею Азада Мирзаджанзаде), газета Зеркало, 01.11.2013.
 17. In memory of Mirabbas Geogja oglu Gasymov on his 75th birthday, Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan ,Volume 40, Special Issue, 2014, Pages 3–12.
 18. HONOURED SCIENTIST (academician Jalal Eyvaz oglu Allahverdiyev), Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 40, Number 2, 2014, Pages 3–4.
 19. Математик безграничности (Ученому с мировым именем Лютфи Рагим оглу Алескерзаде исполняется 94 года),газета "Наука", 23 января 2014 года.
 20. Şərəfli Alim Ömrü (akademik Akif Hacıyevin xatirəsinə), Respublika qəzeti, 14 mart 2015-ci il. (prof.Vaqif Quliyevlə birgə).
 21. Görkəmli alim və elm təşkilatçısı (akademik Fərəməz Maqsudovun xatirəsinə),Elm qəzeti, 10 aprel 2015 ci il N 6.
 22. Elmə, təhsilə dəyərli töhvələr verən alim (AMEA-nın müxbir üzvü Rauf Hüseynovun 75 illik yubileyinə), Respublika qəzeti, 17 iyun 2015-ci il
 23. KAZIM HASANOV — 80 , Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Volume 41, Number 1, 2015, Pages 153–156. (professor Telman Məlikov, dosent Şakir Yaqubovla birgə)
 24. Sasun Yaqukubov – 80, Müasir riyaziyyat elminin görkəmli nümayəndəsi, Respublika qəzeti 5 dekabr, 2015-ci il (Professor Əkbər Əliyevlə. )
 25. Sasun Yakubovich Yakubov — 80, Misir Mardanov, Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, v. 41, № 2, 2015, pp. 130-132.
 26. Zahid Xəlilov-105, “ Qısa lakin şərəfli ömür” , Elm qəzeti, N 2 (1144), 29 yanvar 2016-cı il.(prof. Mamed Bayramoğlu ilə birgə)
 27. Dünya şöhrətli riyaziyyatçı alim (akademik İbrahim İbrahimovun anadan olmasının 104 illiyi münasibəti ilə). Elm qəzeti, N4 (1146), 26 fevral 2016-cı il. (Dosent Tamella Həsənova ilə birgə).
 28. Görkəmli riyaziyyatçı və pedaqoq (Məcid Rəsulovun 100 illiyinə).Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, v. 42, № 1, 2016, pp. 134-138.( prof.Fikret A. Aliev və prof. Yusif A. Mamedov ilə birgə)
 29. Görkəmli alim və şəxsiyyət, 525-ci qəzet, 2 iyul, 2016, N 118(4614),(Məcid Rəsulovun 100 illiyinə),(Aynur Həsənova ilə birgə ).
 30. Görkəmli alim və şəxsiyyət, AMEA ELM Və HƏYAT, Elmi-populyar jurnal, , № 2, 2016, s.40-44, (Aynur Həsənova ilə ).
 31. К 100-летию со дня рождения Меджида Лятифовича Расулова, Дифференциальные уравнения, 2016, том 52, № 9, с. 1147–1149.
 32. Талантливый ученый, вдумчивый педагог, Elm qəzeti, 2016, N 17(1159), 09 sentyabr 2016. Həşim Ağayevin 100 illiyi münasibəti ilə, (Tamella Həsənova ilə birlikdə).
 33. Крупный ученый, выдающаяся личность в современной педагогической науке (к юбилею академика Г.М.Ахмедова), Педагогический журнал, №4, 2016, с. 57-62.
 34. Gələcək nəsillərə nümunə (professor Qoşqar Əhmədovun 100 illiyinə) 525-ci qəzet, 7 oktyabr 2017-ci il, №182 (4919), səhifə 16, 17, 24.
 35. Hörmət və ehtiramla yad edilən alim, Elm qəzeti, 13 oktyabr, 2017-ci il. N 19 (1186) Səh. 6, 8.
 36. “Akademik Əşrəf Hüseynov”, 525-ci qəzet, 11 noyabr 2017-ci il, №206 (4943) səhifə 10, 24.
 37. Мисир Марданов, Гусейн Ахмедов, Гумеир Ахмедов «Учитель, педагог, ученый», “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı №4, 2017, səhifə 85-89.
 38. Misir J. Mardanov “Academician Akif Gadjiev – honorable life of scientist”, Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri, Akademik Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans materialları, Bakı, 6-8 dekabr 2017-ci il, səhifə 3-8.
 39. Misir Mərdanov, “Şərəfli alim ömrü (akademik Akif Hacıyevin xatirəsinə)”, “Respublika” qəzeti, 08 dekabr 2017-ci il, №270 (6013), səhifə 8.
 40. Misir Mərdanov, Böyük rəhbərin həyat dərsləri, “Azərbaycan” qəzeti, 12 dekabr 2017-ci il.
 41. Misir Mərdanov, “Heydər Əliyevin həyat dərsləri”, 525-ci qəzet, 14 dekabr 2017-ci il, №229 (4966).
 42. М. Дж. Марданов, Р. Асланов, О книге предшественники современной математики Азербайджана, Вестник Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина, серия история и теория образования, 17, выпуск 38, 2017, с. 10-14.
 43. Misir Mərdanov, “Təhsilimizin nurlu siması” , 525-ci qəzet, 26 yanvar, 2018- ci il, №16 (4994).
 44. Misir Mərdanov, “Təhsilimizin nurlu siması”, “Elm”qəzeti, 09 fevral 2018-ci il, №3(1194) .
 45. Misir Mərdanov, “Səmərəli İslahatlar və mütərəqqi dəyişikliklər mərhələsi”, 05 aprel, 2018-ci il, №59, (5037).
 46. Misir Mərdanov, “Kamil şəxsiyyət”, Murtuz Ələsgərovun əziz xatirəsinə, 525-ci qəzet, 28 aprel, 2018-ci il, № 76, (5054), səh. 10-11.
 47. Мисир Дж. Марданов, Рамиз Асланов, «Заид Исмaил оглы Халилов – основоположник современной математической школы в Азербайджане», Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərlər Məcmuəsi, Cild , №1, Mart 2018.
 48. Мисир Марданов, Мамед Байрамоглу, « Предисловие ко второму изданию», в книге Заида Халилова « Основы функционального анализа» , 2018, Москва, URSS.
 49. Мисир Марданов, Араз Алиев, Рамиз Асланов, Роль Заида Исмaил оглы Халилова в развитии математической науки, в книге Заида Халилова « Основы функционального анализа» , 2018, Москва, URSS.
 50. Misir Mərdanov, Ədalət Tahirzadənin “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş Azərbaycanlılar” kitabına rəy, Şahanə Müşfiq, “Cümhuriyyətimizin 100 illiyinə dəyərli töhfə” , 525-ci qəzet, 26 may, 2018-ci il, səh. 9.
 51. Misir Mərdanov, Ədalət Tahirzadənin “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş Azərbaycanlılar” kitabına rəy, akademik Nizami Cəfərov, “Ali təhsilimizin tərcümeyihalı” , 525-ci qəzet, 02 iyun, 2018-ci il, səhifə 12.
 52. Misir Mərdanov, Ədalət Tahirzadənin “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş Azərbaycanlılar” kitabına rəy, AMEA RH İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması idarəsinin əməkdaşı Hilal Ağamoğlanov, Elm qəzeti, 01 iyin, 2018-ci il, səhifə 7.
 53. Misir Mərdanov. Görkəmli pedaqoq, böyük təhsil təhsil təşkilatçısı, müdrik insan-akademik Mehdi Mehdizadə, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərlər məcmuəsi, cild 5, № 2., səhifə 46-51.
 54. Misir Mərdanov. O, əməksevər insan, istedadlı naşir idi, Sənziz səninlə, Təhsil nəşriyyatı, Bakı, 2018-ci il, səhifə 100-107.
 55. Misir Mərdanov, “O, unudulmazdır”, Telman Əliyevin kitabında, səhifə145-146, “Gənclik nəşriyyatı”, 2002-ci il.