Misir Mərdanov/Biblioqrafiya/Rəhbərliyi ilə yazılan kitablar

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Misir Mərdanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları
 1. Misir C. Mərdanov "Azərbaycanın təhsil siyasəti, ( 1998-2004)" I kitab, Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı-2005, (832 səh).
 2. Misir C. Mərdanov "Azərbaycanın təhsil siyasəti, (1998-2005)" II kitab, Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı-2005 (284 səh).
 3. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Müəllimlərinin XI Qurultayının stenoqrafik hesabatı" Çaşıoğlu, Bakı, 1999, (293 səh.).
 4. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Müəllimlərinin XII Qurultayı" Çaşıoglu, Bakı, 2003, (326 səh.).
 5. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Müəllimlərinin QURULTAYLARI I-XII" Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı, 2008, (783 səh.).
 6. Misir C. Mərdanov "İlk 50 ən yaxşı MƏKTƏB 100 ən yaxşı MÜƏLLİM" Təhsil Nəş-tı, 2009, (286 səh.).
 7. Misir C. Mərdanov "Bakı Dövlət Universitetinin 1969-cu il məzunları – "40 il" Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi" Bakı, Şərq-Qərb Nəş-tı, 2009, (183 səh,).
 8. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı" Bakı, Çaşıoğlu, Nəş-tı, 2009, (303 səh.).
 9. Misir C. Mərdanov "Ən yaxşı MÜƏLLİM ən yaxşı MƏKTƏB-2009" Bakı 2009, Şərq-Qərb Nəş-tı, 2011, (564 səh.).
 10. Misir C. Mərdanov "Hesabat 2010", “Şərq qərb” nəş-tı,2011, (480 səh).
 11. Misir C. Mərdanov "Azərbaycanın Elmi Elitası, Elmlər Doktorları" Bakı, 2011, Şərq-Qərb Nəş-tı, (320 səh.).
 12. Misir C. Mərdanov "Təhsil Qanunvericiliyinə Dair Normativ-Hüquqi Sənədlər toplusu I" Bakı, 2012, Sərq-Qərb Nəş-tı, (656 səh.).
 13. Misir C. Mərdanov "Təhsil Qanunvericiliyinə dair Normativ-Hüquqi Sənədlər Toplusu II" Bakı, 2012, Şərq-Qərb Nəş-tı, (400 səh.).
 14. Məktəblinin riyaziyyat kitabxanası seriyasından çap olunmuş 50 kitabça (Bərabərsizlikər, Riyazi induksiya metodu, Natural və tam ədədlər, Çoxluqlar nəzəriyyəsi, Birdəyişənli çoxhədlilər, Çoxdəyişənli çoxhədlilər, Həqiqi və rasional ədədlər, Kombinatorka, Törəmə və bərabərsizliklər, Bircins simmetrik çoxhədlilər və bərabərsizliklər, Nizami çoxluqlar, Diofant tənlikləri, Funksiyalar, Funksional tənliklər ,Sonlu cəmlər və ardıcıllıqlar, Hərəkət çevirmələri, Xətti bərabərsizliklər sistemi, Nəsirəddin Tusinin əsərlərində məntiq, Nəsirəddin Tusinin cəbr və hesab irsi haqqında ,Nəsirəddin Tusinin Həndəsə irsi haqqında , Həqiqi oxda çoxluqlar, Fobanoçi ədədləri, Kombinatorka və ehtimal nəzəriyyəsi, Kəsilməz funksiyalar, Funksiyaların limiti, Törəmə və diferensial, İnteqral və tətbiqləri, İnversiya və tətbiqləri, Həndəsi qurmalar, Paskal üçbucağı,Kompleks ədədlər, Ehtimal nəzəriyyəsi nədir?, Riyazi statistika nədir?, Funksiyalar və qrafiklər, Ardıcıllığın limiti haqqında , Silsilələr , Parametrdən asılı tənliklər, Həndəsənin bəzi teoremləri, Xətti obrazlar, Ədədlərin yaranma tarixindən, İki tərtibli əyrilər və fiqurlar, Sferik triqonometriya nədir?, Triqonometriyanın əsasları, Həndəsənin inciləri, Çevrə və üçbucaq, Sahələr metodu, Lobaçevski həndəsəsi nədir?, Çoxbucaqlıların sahələri, Koordinatlar metodu, Bəzi riyazi terminlərin yaranması haqqında).
 15. Nərmin Tahirzadə, “Azərbaycan təhsil tarixi oçerkləri və ilk ali təhsillilərimiz”, 2015-ci il, 480 səh.