Məzmuna keç

Misir Mərdanov/Biblioqrafiya/Riyaziyyata aid kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Misir Mərdanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları
 1. Мисир Дж. Марданов "Некоторые вопросы математической теории оптималных процессов в системах с запаздываниями." Бaky,1987, Изд-БГУ, (119 с).
 2. Misir C. Mərdanov "Riyaziyyat, Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifləri üçün dərslik" Bakı, Çaşıoğlu Nəş-tı, 2002, (Məmməd Yaqubov və başqaları ilə birlikdə, 336 səh.).
 3. Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 7-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birlikdə, 160 səh. azerb. və rus dillərində).
 4. Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 8-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birgə, 184 səh. azerb. və rus dillərində).
 5. Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 9-cu sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev və Şabala Sadıqovla birgə, 160 səh. azerb. və rus dillərində).
 6. Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 10-cu sinif üçün dərslik, Bakı, 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev, Rövşən Həsənov və Cabir Hacıyevlə birlikdə, 214 səh. azerb. və rus dillərində).
 7. Misir C. Mərdanov "Cəbr, 8-ci sinif üçün dərslik" Bakı , 2003. Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə 304 səh. azerb. və rus dillərində).
 8. Misir C. Mərdanov "Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 10-cu sinif üçün dərslik" Bakı, 2003, Çaşıoğlu, Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 303 səh. azerb. və rus dillərində).
 9. Misir C. Mərdanov "Cəbr və Analizin Başlanğıcı, 11-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2007, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 209 səh. azerb. və rus dillərində).
 10. Misir C. Mərdanov "Həndəsə, 11-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2007, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Sabir Mirzəyev, Rövşən Həsənov və Cabir Hacıyevlə birgə, 127 səh. azerb. və rus dillərində).
 11. Мисир Дж. Марданов "Исследование оптимальных процессов с запаздываниями при наличии ограничений", Баку, Изд-во «элм» 2009, 192 стр.
 12. Мисир Дж. Марданов "Качественная теория оптимального управления системами Гурса-Дарбу" Баку, Изд-во, Elm, 2010, ( Совм. К. В. Мансимовым, 360 с).
 13. Misir C. Mərdanov "Elementar Riyaziyyatın Əlavə Fəsilləri və Olimpiadalar I-kitab" Təhsil Nəş-tı, 2009 (Sabir Mirzəyev və Eminağa Məmmədovla birgə, 352 səh.).
 14. Misir C. Mərdanov "Elementar Riyaziyyatın Əlavə Fəsilləri və Olimpiadalar II-kitab" Təhsil Nəş-tı, 2010, (Sabir Mirzəyev və Eminağa Məmmədovla birgə, 288 səh.).
 15. Misir C. Mərdanov "Cəbr, 7-ci sinif üçün dərslik" Bakı, 2011, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev, Ağababa İbrahimov və başqaları ilə birlikdə, 319 səh. azerb. və rus dillərində).
 16. Misir C. Mərdanov "Cəbr, 9-cu sinif üçün dərslik" Bakı 2011, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Məmməd Yaqubov, Sabir Mirzəyev və başqaları ilə birlikdə, 239 səh. azerb. və rus dillərində).
 17. Misir C. Mərdanov "Исследование особых управлений и необходимые условия оптимальности второго порядка в систмах с запаздыванием" Баку. Изд-во "Елм", 2013, 356 с. (совм. К. Б. Мансимов, Т. К. Меликов)
 18. Misir C. Mərdanov , Sabir S. Mirzəyev., Eminağa M. Məmmədov. Elementar riyazuyyatın əlavə fəsilləri və olimpiadalar III kitab, Dərs vəsaiti Bakı-2014, 317 s.
 19. Misir C. Mərdanov “Azərbaycan riyaziyyatının sələfləri”, Moskvanın “Prometey” nəşriyyatı, 2016, 516 səh.( professor Ramiz Aslanovla birgə)
 20. Misir Mərdanov, Sabir Mirzəyev, Şabala Sadıqov. Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Oko ofset Nəşriyyat, 294 səh.
 21. Misir Mərdanov, Ramin Rzayev, Zeynal Camalov, “Universitetlərin çox meyarlı ranqlaşdırılmasının qeyri-səlis metodologiyası”, 164 səh, 2017, Almaniyanın Palmarium Academic Publishing nəşriyyatı.
 22. Misir Mərdanov, “Müəllimim Qoşqar Əhmədov” Bakı, Radius mətbəəsi, 2017, 264 səhifə.
 23. “Funksional analizin əsasları” kitabı ikinci dəfə Misir Mərdanovun təşəbbüsü ilə Moskva şəhərində URSS-“Fizika və Riyaziyyat irsi” nəşriyyatında çap olunub.(2018)