Misir Mərdanov/Biblioqrafiya/Təhsilə aid kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Misir Mərdanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları
 1. Misir C. Mərdanov "Bakı Dövlət Universiteti 1919-1994" BDU-nəş, 1994, (130 səh, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində).
 2. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri" Çaşıoglu, Bakı, 2001 (Əsgər Quliyevlə birgə 270 səh).
 3. Misir C. Mərdanov "Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti" Bakı, İkinci nəşri,1998, (Əli Əhmədovla birgə, 185 səh).
 4. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili İslahat Yollarında: uğurlar, problemlər, vəzifələr..." Bakı, 2001, 40 səh.
 5. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri" Bakı, Çaşıoğlu Nəş-tı, ( II nəşri, Əsgər Quluyevlə birgə, 272.).
 6. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili İslahat İllərində" Təhsil Nəş-tı, 2001 (İsgəndər İsgəndərov, Rəhim Ağamalıyev, Aydın Əhmədovla birgə, 143 səh).
 7. Misir C. Mərdanov "ABŞ təhsil sistemi idarəetmə konteksində" Bakı, 2001, Təhsil Nəş-tı, ( Rəhim Ağamalıyev və İlham Mustafayevlə birgə).
 8. Misir C. Mərdanov "Təhsil millətin gələcəyidir" Təhsil nəş-tı, 2002, (Əsgər Quliyevlə birgə,574 səh).
 9. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində" (1918-1920), 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, 240 səh.
 10. Misir C. Mərdanov "Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmə" 2003, Çaşıoglu Nəş-tı, (Rəhim Ağamalıyev, Abdulla Mehrabov, Telman Qardaşovla birgə, 410 səh).
 11. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində" Bakı 2003, Çaşıoğlu Nəş-tı, (Almaz Məmmədova və Mahir Zeynalovla birgə, 368 səh).
 12. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Sistemi: REAL VƏZİYYƏT, PROBLEMLƏR VƏ İSLAHAT İSTİQAMƏTLƏRİ" Təhsil Nəş-tı, 2005, (96 səh).
 13. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili Dünən Bu Gün Sabah" Təhsil Nəş-tı, Bakı, 2006, (297 səh.).
 14. Misir C. Mərdanov "Davamlı İnkişaf və Təhsil" Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı, 2007, (99 səh.).
 15. Misir C. Mərdanov "Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanda Təhsilin İnkişafı 2003-2008" İmsak, 2008, (692 səh.).
 16. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili İnkişaf Yollarında 2003-2008" Təhsil Nəş-tı, 2008, (63 səh.).
 17. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili Yeni inkişaf Mərhələsində" Çaşıoglu, Nəş-tı, Bakı, 2009, (526 səh.).
 18. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri" Bakı, Caşıoğlu Nəş-tı, 2010, (Əsgər Quluyevlə birgə, III nəşri, 287 səh.).
 19. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsili: islahatların Ugurlu nəticələri 2009-2010 cu illər, Şərq-Qərb, 2010, (səh 243)"
 20. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Nazirləri" Bakı,Şərq-Qərb Nəş-tı, 2010, ( 240 səh.).
 21. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Tarixi I cild" Təhsil Nəş-tı, 2011, (295 səh.).
 22. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Tarixi II cild" Təhsil Nəş-tı, 2011, (702 səh.).
 23. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Tarixi III cild" Təhsil Nəş-tı, 2011, (672 səh.).
 24. Misir C. Mərdanov "Azərbaycan Təhsil Tarixi IV cild" Təhsil Nəş-tı, 2012, (910 səh.).
 25. Misir C. Mərdanov "Pərvin, Misir Mərdanovla 11 söhbət" Bakı, 2012, Şərq-Qərb Nəş-tı, (190 səh.).
 26. Misir Mərdanov, Ədalət Tahirzadə “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar” ensiklopedik soraq kitabı, “Təhsil” nəşriyyatı, 480 s., 2018.