Misir Mərdanov/Biblioqrafiya/Təhsil sistemi ilə əlaqədar məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Misir Mərdanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları

1990-cı illər[redaktə]

 1. Universitet təhsilində coxpilləli təlim prosesi, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 18 iyun, 1996-cı il.
 2. Yaşamaq və yeniləşmək strategiyası, Azərbaycan qəzeti, 19 dekabr, 1996-cı il.
 3. Magistraturanın təşkilinin vacib şərtləri, Azərbaycan qəzeti, 1 fevral, 1997 ci-il.
 4. Bizim bir Universitetimiz var- BD, Günay qəzeti, 25 fevral, 1997-ci il.
 5. Universitetin gələcəyi köklü dəyişikliklər tələb edir, Azərbaycan qəzeti, 18 aprel, 1997-ci il.
 6. Təhsilin inkişafı və cələcəyi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır, Respublika qəzeti, 9 may 1997-ci il.
 7. BDU: İslahatlar necə həyata keçirilir? Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 20 may 1997-ci il.
 8. Avropada təhsilin inkişaf tentensiyaları, Azərbaycan qəzeti, 13 iyun 1997-ci il.
 9. Bakı Dövlət Universiteti cəmiyyətin mənəvi inkişafındakı aparıcı rolunu müvəffəqiyyətlə həyata keçiririr, Respublika qəzeti, 23 iyul, 1997-ci il.
 10. Diplomatiya tariximizin daha bir qələbəsi, Aktual qəzeti, 14 avqust, 1997-ci il.
 11. Hər bir ali məktəbin nufuzu onun hazırladığı kadrların səviyyəsi ilə ölçülür, Ədalət qəzeti, 23 oktyabr, 1997-ci il.
 12. Cəmiyyətin inkişafı təhsildən başlayır, Azərbaycan qəzeti, 23, 28, 30 dekabr 1997 ci il.
 13. Xalqımızın istəyini ifadə edən mühüm sənəd, Azərbaycan qəzeti, 10 yanvar, 1998-ci il.
 14. Təhsil milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənməlidir, Respublika qəzeti, 15 yanvar, 1998-ci il.
 15. BDU dünya təhsil sisteminə qoşulur, Avroasiya qəzeti, 22-yanvar, 1998-ci il.
 16. Nazirlik təhsilin strateji məsələləri ilə məşğul olmalıdır, Azadlıq qəzeti, 11 aprel, 1998-ci il.
 17. Elmimizin bayraqdarı yenə də öndədir, Zaman qəzeti, 12 mart, 1998-ci il.
 18. XXI əsrin astanasında, Aktual qəzeti, 31 mart, 1998-ci il.
 19. Mən nəzəriyyəçilikdən daha çox praktikanı sevən adamam, Panorama qəzeti, 2 may, 1998-ci il.
 20. Təhsil sistemində ciddi islahatlar aparılacaqdır, Azərbaycan qəzeti, 5 may, 1998-ci il.
 21. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 aprel 1998-ci il tarixli sərəncamı və təhsil sahəsində islahatların əsas strateji imkanları, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 12 may, 1998-ci il.
 22. Qurtuluş günümüz və xilas günümüz, Azərbaycan qəzeti, 14 iyun, 1998-ci il.
 23. Müstəqillik və təhsildə islahatlar, Azərbaycan qəzeti, 25, 26iyul 1998-ci il.
 24. Milli müstəqillik və dərslik problemi, Azərbaycan qəzeti, 21 avqist, 1998-ci il.
 25. Azərbaycan milli təhsilinin bu günü və sabahı, Azərbaycan qəzeti, 30 avqust 1998-ci il.
 26. Sabah Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı öz işinə başlayır: Azərbaycan təhsiliXXI əsrin astanasında, Azərbaycan qəzeti, 24 sentyabr, 1998-ci il.
 27. Təhsil sistemini necə dəyişməli? Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 10 dekabr, 1998-ci il.
 28. Beynəlxalq əlaqələr-təhsilin inkişafında əsas şərtdir, Azərbaycan qəzeti, 24 dekabr, 1998-ci il.
 29. Heydər Əliyev Azərbaycanda təhsilin inkişafı, Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat seriyası, 1998-ci il, s. 89-97.
 30. Heydər Əliyev və Azərbaycanda təhsil, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 29 aprel, 5 may 1999-cu il.
 31. Təhsilimizin gələcəyi naminə, Xalq qəzeti, fevral 1999-cu il.
 32. Müstəqil Azərbaycanda təhsil islahatları: əsas istiqamətlər və perspektivlər, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı 1998, № 5, s. 54-58.
 33. Ali təhsilimizdə islahatlar sürərləndirilməlidir, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 4, s. 3-13.
 34. Azərbaycan təhsili XXI əsrin astanasında,” Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 5, s. 27-45.
 35. Azərbaycan konstitusiyası və milli təhsil quruculuğu, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 6, s. 4-9.
 36. YAP qurultay qarşısında: Azərbaycan təhsil işçiləri ölkənin gələcəyini Heydər Əliyevin simasında görürlər, Səs qəzeti, 23 oktyabr, 1999-cu il.

2000-ci illər[redaktə]

 1. Bakı Dövlət universitetinin 80 illik yubileyi, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2000, № 2, s. 11-24.
 2. Almaniya və Ruminyanın təhsil sistemi“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 2000, № 2, s. 76-94. ( Rəhim Ağamalıyevlə birgə).
 3. İslahat proqramı təkamül yolu ilə aparılmalıdır, “Azərbaycan Məktəbi “ jurnalı, № 3, ы. 3-11.
 4. Azərbaycan təhsilində avropa proqramları, Azərbaycan qəzeti, 16 iyul, 2000-ci il.
 5. Azərbaycan təhsili yeni əsrin başlanğıcında-nailiyyətlər, problemlər, perspektivlər. Respublika qəzeti, 2001-ci il, 14, 15 fevral.
 6. Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahat proqramı: islahat prosesinin gedişi, problemlər, prioritetlər, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2001, s. 27-50.
 7. Fasiləsiz təhsil hamı üçündür, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2001, s. 3-30.
 8. 2001-2002-ci tədris ilində ölkənin təhsil sistemi qarşısında duran vəzifələr, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 1999-cu il, s.3-19.
 9. Təlim-tərbiyəprosesinin və nəticələrinin qiymətləndirilməsi islahatın mühüm amili kimi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002,№ 1, s. 7-31( Abdulla Mehrabov vəTelman Qardaşovla birgə).
 10. Yeni dərs ili, yeni vəzifələr, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002, № 4, s. 18-26.
 11. Demokratiya və humanizmə əsaslanan təhsil sistemi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002, № 4, s. 27-40, (Abdulla Mehrabov və Asif Cahangirovla birgə).
 12. Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002, № 6, s. 18-35.
 13. Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində ( 1919-1920), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2003, № 2, s. 4-15, ( Əsgər Quliyevlə birgə).
 14. Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili ( 1969-2003-cü illərdə Azərbaycan təhsilininhəqiqətləri və reallığı), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2003, № 3, s. 4-20.
 15. Milli hökümətin təhsil quruculuğu sahəsində ilk tədbirləri və apardığı islahatlar, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı,2003, № 3, s. 109-133. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
 16. Azərbaycan Təhsili: problemlər, reallıqlar, prspektivlər,“YUNESKO-AZƏRBAYCAN Gələcəyə körpü”, Bakı-2005,səh. 16-27.

2010-cu illər[redaktə]

 1. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №31).
 2. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №30).
 3. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №29).
 4. 525-ci qəzet,Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №28).
 5. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №27).
 6. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №26).
 7. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №25.).
 8. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №24.).
 9. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №23.).
 10. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №22.).
 11. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №21.).
 12. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №20.).
 13. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №19.).
 14. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №18.).
 15. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №17.).
 16. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №16.).
 17. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №15.).
 18. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №14.).
 19. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №13.).
 20. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №12.).
 21. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №11.).
 22. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №10.).
 23. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №09.).
 24. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №08.).
 25. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №07.).
 26. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №06.).
 27. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №05.).
 28. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №04.).
 29. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №03.).
 30. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №02.).
 31. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №01.).
 32. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №50.).
 33. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №49.).
 34. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №48.).
 35. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №47.).
 36. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №46.).
 37. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №45.).
 38. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №44.).
 39. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №43.).
 40. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №42.).
 41. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №41.).
 42. 525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №40.).
 43. Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilməsi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2003, s. 19-39. (Əsgər Quluyevlə birgə).
 44. Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaranması, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2003, s. 3-16.( Əsgər Quliyevlə birgə).
 45. Heydır Əliyev milli təhsilimizin böyük dayağı, sönməz mayağı idi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2004, s. 3-9.
 46. Ölkə başçımız inkişaf inkişaf proqramları çərçivəsində fəaliyyətə daha çox üstünlük verir, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2004, s. 3-22.
 47. Heydər Əliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2011, s. 4-16.
 48. Ümumi təhsil sistemində hədəflər və vəzifələr, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2012, s. 10-20.
 49. Cəmiyyətin formalaşmasında ali təhsilin rolu, «Ali Təhsil və Cəmiyyət” jurnalı, № 1, 2012,s. 7-10.
 50. Müəllim hazırlığının aktual problemləri, “Ali Təhsil və Cəmiyyət” jurnalı, №3,2012, s. 6-9.
 51. Informasiya texnologiyaları təhsildə ən effektiv vasitədir, “Elektron Təhsil” jurnalı, N-1, iyun, 2009, s. 6-8.
 52. Məqsədimiz müasir təhsil modelini yaratmaqdır,“ElektronTəhsil” jurnalı,N-3, dekabr, 2010, s. 13-15.
 53. İnformasiya texnologiyaları biliklərin verilməsi üçün səmərəli vasitədir, “Elektron Təhsil” jurnalı,N-9, dekabr, 2011, s. 5-7.
 54. Azərbaycan təhsil sistemi: real vəziyyət, problemlər və islahat istiqamərləri, YUNESKO- Azərbaycan: Gələcəyə körpü, kitabı, Bakı, Təhsil Nəş-tı, 2005-ci il, s. 16-27.
 55. Heydər Əliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır,“Kurikulum” jurnalı, 2008, № 2, s. 5-13.
 56. Milli təhsilimizin gələcəyi: əsas hədəflə və vəzifələr, “Kurikulum” jurnalı, 2012, № 1, s. 5-24.
 57. Ümumi təhsil sistemində əsas hədəflər və vəzifələr, “Kurikulun” jurnalı, № 2, 2012, s. 5-15.
 58. Перспективы повышения квалификации в системе образования, тезисы международной научно-практичной конференции, Белоцерков, 2009, с. 16-20.
 59. Road to Reform, Azerbaijan 2011 thebusiness yea, s. 205-206.
 60. Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində,“Təhsil” jurnalı Oktyabr ayı. №10 (16) 2011-ci il,Səhifə 14.
 61. “Təhsil” jurnalı Fevral ayı. №2 (8)2011-ci il.Səhifə 10.
 62. Peформы в сфере образовния приносят свои плоды, интервю, журнал АМОР, 2011, январь, № 2, с. 24-27.
 63. Оценка конкурентоспособности высшего учебного заведения на основе нечёткого анализа его качественных характеристик. Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control Problems, 35(3), 2015, pp. 65-84. (birgə Рзаев Р.Р., Джамалов З.Р., Худатова А.К.)
 64. Misir Mərdanov, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Lektoriyasının “Heydər Əliyev Azərbaycanda Dövlət Quruculuğunun banisidir” mühazirələr toplusunda “Heydər Əliyev və Azərbaycanda Təhsilin inkişafı”, səh. 30-42, 2017, Bakı.
 65. У нас общие цели. Есть смыссл растить таланты вместе на благонаших стран. «Поиск», №31-32(2017), Москва.с.5 (Мисир Марданов).
 66. Misir Mərdanov, “Varmış millətimin xətti bu imzalar içində”, Respublika qəzeti, 2 iyun, 2018-ci il, səhifə 5.