Məzmuna keç

Mobil Kazımov/Biblioqrafiya/Azərbaycanda dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Mobil Kazımov/Biblioqrafiya

../

1. M.V.Kazımov, R.N. Rəhimov, İ.X. Məmmədov, , D.H. Araslı, A.Ə. Xəlilova, GaSb-CrSb evtektik kompozitinin alınması və strukturu, Journal Of Qafqaz University-Physics,2013. Volume 1, Number 2 Pages 166-168.

2. M.V. Kazımov, D.H. Araslı, R.N. Rəhimov, İ.X.Məm¬mədov, A.A.Xəlilova, M.N.Mirzəyev, С.Ə.Nağıyev, GaSb-CrSb evtektik kompozitin termik analizi, AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər,ХХХV №2, 2015, 94-99.

3. M.V.Kazımov, R.N.Rəhimov, İ.X.Məmmədov, D.H.Araslı, A.Ə.Xəlilova, Yarımkeçirici metal tipli GaSb-CrSb evtektik kompozitin termodinamik xassələri, AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər, ХХХV №5, 2015, p.104-107.

4. M.V.Kazımov, R.N. Rəhimov, İ.X. Məmmədov, D.H. Araslı, A.Ə. Xəlilova , GaSb- CrSb evtektik kompozitin istilik keçiriciliyində xüsusiyyətlər , AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər, ХХХV №2, 2016, pp.56-61.

5. R.N.Rəhimov, I.X.Məmmədov, S.S.Babayev, D.H.Araslı, A.A.Xəlilova, M.V.Kazımov, R.Q.Qəribov, GaSb-CrSb evtektik kompozitin strukturu və Raman səpilməsi, AMEA, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Xəbərlər, ХХХV №5, 2016, s.64-69.