Musa Qasımlı/Biblioqrafiya/Monoqrafiyaları/Xarici ölkələrdə nəşr olunan

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Musa Qasımlı/Biblioqrafiya/Monoqrafiyaları

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları
 • Uluslararası ilişkilerdə Güney Azerbaycan meselesi (40-lı yıllar).Ankara, Asena nəşriyyatı, 1997,80 s.(müştərək) (Türkiyə).
 • Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri (aprel 1920-ci il – dekabr 1922-ci il). Təbriz,Təbriz nəşriyyatı,1999 (fars dilinə çevirəni Əli Daşqın). 7,5 ç/v.(fars dilində).
 • Азербайджан в международных культурных связях (1946-1990).Тбилиси, Изд.Артануджи, 2005.15 п/л. (Gürcüstan).
 • Azerbaycan türklerinin milli mücadele tarihi.1920-1940.İstanbul, Kaknüs nəşriyyatı, 2006. 704 s.(Türkiyə).
 • СССР-Турция: от нормализации до новой холодной войны.1960-1979-е гг. Москва, ИНСАН, 2008.576 с.(Rusiya).
 • Турция-СССР: от переворота до распада. 1980-1991. Москва, ИНСАН, 2010. 418 с. (Rusiya).
 • SSCB-Türkiye ilişkileri.Türkiyede 1980 Darbesinden SSCB-nin Dagılmasına kadar. İstanbul,Kaknüs,2012. 464 s. (Türkiyə).
 • Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность.Киев, Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012.160 с. ( О.Купчик, А. Дамиров) (Ukrayna).
 • Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ilişkileri.Ankara, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2013. 599 s. (Türkiyə).
 • Анатолия и Южный Кавказ в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины. Москва, ИНСАН, 2014. 550 с. (Rusiya).
 • Kafkaslarda ermeni sorunu. 1724–1920. Ankara, İpek Universitesi yayınları, 2014. 484 s. (Türkiyə).
 • Азербайджан, Армения и Турция в 1920–1994 гг.: реальная история. Москва, ИНСАН, 2016. 616 с. (Rusiya).
 • Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991–2003 гг.). I часть. Москва, ИНСАН, 2016. 704 с. (Rusiya).
 • Внешняя политика Азербайджанской Республики (1991–2003 гг.). II часть. Москва, ИНСАН, 2016. 724 с. (Rusiya).
 • Ermeni sorunu ve büyük devletler. 1724–1920. Ankara, Astana yayınları, 2017. 480 s. (Türkiyə).
 • Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye 1920–1994: gerçek tarih arayışı. Ankara, T.C.Atatürk Araştırma Merkezi, 2019. 642 s. (Türkiyə).
 • The Post-Soviet Conflicts: The Thirty Years’ Crisis. "Lexington Books" nəşriyyatı, 2020, 398 p. (coaut.). (ABŞ).