Nərgiz İsmayılova/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
  1. N.Ə.İsmayılova. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində intellektual elektron kitabxaların rolu. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları III respublika elmi konfransı. Sumqayıt, 15-16 dekabr 2016. s. 309-310.
  2. N.Ə.İsmayılova, S.A.Qurbanova. Məhdud İmkanlı İstifadəçilər üçün İntellektual Elektron Kitabxana Xidmətləri. E-kitabxanaların formalaşması problemləri, respublika elmi-praktiki konfransı Bakı, 15 aprel 2016. s. 151-153.
  3. N.T.İsmayılova, S.M.Mərdanova, N.Ə.İsmayılova. Elektron kitabxana sistemlərində mətnlərin avtomatik təsnifatı üçün metod. E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 15 aprel 2016. s. 138-139.
  4. R.M.Alıquliyev, N.Ə.İsmayılova. Sosial mediada milli informasiya təhlükəsizliyinə təhdidlərin aşkarlanması üçün yanaşma. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri III respublika elmi-praktiki seminarı. Bakı, 08 dekabr 2017. s. 70-72.
  5. N.T.Ismayılova N.Ə.Ismayılova. Proqram Mühəndisliyi Üzrə Web of Science‖ Bazası Əsasında Bibliometrik Analiz. Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı. Bakı, 17 may 2017. s. 75-78.