Nərgiz İsmayılova/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Nərgiz İsmayılova/Biblioqrafiya

../
  1. N.Ə.İsmayılova. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində intellektual elektron kitabxaların rolu. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları III respublika elmi konfransı. Sumqayıt, 15-16 dekabr 2016. s. 309-310.
  2. N.Ə.İsmayılova, S.A.Qurbanova. Məhdud İmkanlı İstifadəçilər üçün İntellektual Elektron Kitabxana Xidmətləri. E-kitabxanaların formalaşması problemləri, respublika elmi-praktiki konfransı Bakı, 15 aprel 2016. s. 151-153.
  3. N.T.İsmayılova, S.M.Mərdanova, N.Ə.İsmayılova. Elektron kitabxana sistemlərində mətnlərin avtomatik təsnifatı üçün metod. E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 15 aprel 2016. s. 138-139.
  4. R.M.Alıquliyev, N.Ə.İsmayılova. Sosial mediada milli informasiya təhlükəsizliyinə təhdidlərin aşkarlanması üçün yanaşma. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri III respublika elmi-praktiki seminarı. Bakı, 08 dekabr 2017. s. 70-72.
  5. N.T.Ismayılova N.Ə.Ismayılova. Proqram Mühəndisliyi Üzrə Web of Science‖ Bazası Əsasında Bibliometrik Analiz. Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika konfransı. Bakı, 17 may 2017. s. 75-78.