Nailə Mirzəyeva/Biblioqrafiya/Kitabları və monoqrafiyaları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Nailə Mirzəyeva/Biblioqrafiya

../


  1. N.B.Mirzəyeva. Yarpaqyeyən böcəklər. Kitabca. “Azərnəşr”, 1983.
  2. N.B.Mirzəyeva. Azərbaycanın yarpaqyeyən böcəkləri. Мonoqrafiya. Azərbaycan faunası, V cild, 1988, Bakı.
  3. N.B.Mirzəyeva. “Azərbaycanın heyvanlar aləmi” (böcəklər bölməsi). Мonoqrafiya. II cild, 1996 (müəlliflər kollektivi).