Nazim İmanov/Biblioqrafiya/Çıxışları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Nazim İmanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. On üç ilin yekunları: İqtisadiyyat. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əməkdaşları üçün mühazirə. – Bakı, 2004 (Bu mühazirə Avropa İttifaqının “Azərbaycanda iqtisadi islahatlara dəstək” Proqramı çərçivəsində AR Nazirlər Kabinetinin, müxtəlif nazirlik və dövlət komitələrinin işçiləri üçün oxunmuş onlarla mühazirə və məruzələrə bir nümunədir.)
 2. Fifteen Years of Azerbaijan’s Independence: Economic Outcomes International Conference “Post-Soviet Transition in the Southern Caucasus” – Ankara (Turkey), 2007.
 3. Economic Transformation in Azerbaijan: Achievements, Weaknesses and ChallengesInternational Conference “Transformation and Integration for Caucasian Stability and Development: Caucasian Future”, Brussels (Belgium), 2008.
 4. Фактическая и потенциальная экономическая взаимодополняемость государств-членов ГУАМ. Международная конференция «Стратегия развития ГУАМ». – Баку, Министерство Иностранных Дел, 2008.
 5. Beynəlxalq müqayisələr: metodologiya, nəticələr, tövsiyələr. ADA Universitetində mühazirə. – Bakı, 2009.
 6. Recent Security Challenges of the Central Caucasian Nations. Lecture at L’Institut de Recherche sur la Gouvernance. – Paris (France), 2009.
 7. “Toxluq” xəstəlikləri: iqtisadi və sosial inkişaf arasında müvazinət. Birinci Beynəlxalq Humanitar Forum. – Bakı, 2011.
 8. Azərbaycanda iqtisadi və sosial inkişaf arasında müvazinət: yaxın gələcəyin vəzifələri. İkinci Beynəlxalq Humanitar Forum. – Bakı, 2012.
 9. Azərbaycan iqtisadiyyatı: orta və uzun müddətli gələcəyin hədəfləri. Üçüncü Beynəlxalq Humanitar Forum. – Bakı, 2013.
 10. The post-conflict Karabakh: the rehabilitation and development strategy. International Conference “Conflicts in the Caucasus: History, Present and Prospects for Resolution”. – Tbilisi, 2013.
 11. Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji struktur prioritetləri. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu Elmi Şurasında məruzə. – Bakı, 2014.
 12. Milli sərvət, maddi istehsal, dəyər və iqtisadi inkişaf strategiyaları. Beynəlxalq konfrans “Siyasi iqtisad – 400”. – Bakı, ADİU, 2015.
 13. Potensial müqayisəli üstünlük sahələri və vergi siyasətinin strateji prioritetləri. AR Vergilər Nazirliyinin Elmi-praktik konfransı. – Şamaxı (Azərbaycan), 2015.
 14. Liberal iqtisadi islahatlar və post-neft iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri. AMEA Rəyasət Heyətinin geniş iclasında məruzə. – Bakı, 2016.
 15. IL(R)E – 2015: Government Interference in Economy (Measurement Methodology and Outcomes) Lecture at the Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences. – Beijing (CPR), 2016 (AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda aparılan tədqiqatın nəticələri üzrə mühazirə.)